Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Australien territorium.

Bønnefokus 4. – 10. april 2022
AUSTRALIEN TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Robert og Janine Donaldson

Bønneemner:

Frelsens Hær i Australien inviterer ydmygt vore salvationist-venner rundt om i verden til at bede for os om følgende emner:

  • Større tro: At australske salvationister må anerkende vort behov for Jesus. At vi må være afhængige af ham i alt, hvad vi har brug for, så vi kan velsigne verden omkring os og se Guds gerning. At vi må bede om mirakler, forandring, innovation og en udgydelse af Helligånden med en forventning om, at Gud virker, hvor vi er.
  • Større frelsesforståelse: At det australske folk og samfund må søge og finde Gud, og at ’frelse’ altid må præge vor bevidsthed. At vor mission og missionstjeneste må opfylde ethvert behov uden diskrimination. At vort samfund må se vore gode gerninger og prise Gud – og samtidig komme til tro på Jesus Kristus.
  • Flere disciple: At vi må vinde disciple, som vinder disciple, som vinder disciple. At vort folk må være motiveret og mobiliseret af Guds Ånd til mere frimodigt at engagere sig i vort samfund med en proklamation af Jesus – og være medvandrere for andre og vinde dem for discipelskab. At vore programmer, ressourcer, ledere og sind må være forenet i at vinde nye disciple af Jesus.
  • Stærkere bønnetjeneste: At vort folk må være et bedende folk, der aktivt responderer på Åndens værk i deres liv og engagerer sig i Guds mission i verden. Vi beder om, at alle vore bedegrupper lokalt, nationalt og missionalt vil fortsætte med at vokse, og at folk må længes efter at knytte sig til hinanden og Gud. Vi beder om, at vores tro, bønner og samtaler med Gud til stadighed må føre til opmuntring. Gør vort telt større, oh Gud!*
  • Større engagement: At Guds kald til mennesker om at blive Jesu disciple og medarbejdere på den åndelige høst, må blive tydeligt hørt og positivt reageret på. At vi må have et knivskarpt fokus på forvaltning. At vor vision og mission må gøre os smidige, vort strategiske fokus forene os og alle må lægge vore hænder på ploven i samme retning.
  • Større gudsnærvær: At vi først og fremmest må være et folk, der lever i hans nærhed. At vi ikke må være tilfredse med at handle efter hans principper uden hans tilstedeværelse. Således at man gennem strategi, nytænkning, missionstjeneste og korpsvirksomhed, samt hvad der i øvrigt kommer til udtryk under ‘Frelsens Hær-banneret’, må kunne mærke Guds nærvær. At de, der føler tab eller sorg over ændringen af gudstjenester, Covid-traumer, tragedier eller omskiftelige tider, må blive trøstet med, at vi tilbeder den samme Gud, som er god, og at vi ikke vil blive fortæret.
  • Større kærlighed: At vort folk og vort land må føle sig elsket af Gud, hinanden og os. At de, der føler sig efterladte på kanten, inddrages i alle aspekter af livet, fællesskabet og lederskabet. At stemmerne fra aboriginere og Torres Strait-folket (oprindelige befolkningsgrupper i Australien) må påvirke vores beslutningsprocesser og retning for fremtiden. At den kærlighed må blive udtrykt på vore mødesteder, og at alle kulturer og nationaliteter må finde et sted at høre til samt et kærlighedssprog at tale i vor bevægelse, således at folk må opleve Guds forvandlende nåde, der virker i og gennem os.

(*) Se Esajas bog 54,2.

Scroll to Top