Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Rusland command.

Bønnefokus 2. – 8. januar 2023
RUSLAND COMMAND
Territorialledere: Oberstløjtnant Alexander Kharkov

Bønneemner:

Tak Gud:

  • for hans støtte gennem det forløbne år.
  • for officerer, korpsledere og soldater – for deres loyalitet og engagement. De fortsætter trofast med at tjene, fremme og facilitere Frelsens Hærs mission.

Bed til Gud:

  • for nye muligheder for evangelisering og tjeneste under de aktuelle forhold.
  • om åndelig og fysisk styrke til officerer og ledere af korpset.
  • for venner og soldater i korpsene – for deres åndelige udvikling og tjeneste.
  • for de fordrevne fra konfliktzonen, som Frelsens Hær i Rusland hjælper efter bedste evne.
  • for nytænkning i udviklingen af økonomisk selvfinansiering til gavn for Frelsens Hærs fortsatte arbejde i Rusland.

Opdatering fra IHK om Frelsens Hær i Rusland

Hilsen fra kommandør Johnny Kleman,
Frelsens Hærs internationale sekretær for Europa: 

Kommandør Johnny Kleman

Det er en glæde for mig at kunne introducere jer for det første bønnefokus for 2023 – og for det russiske command, bestående af 15 korps, 23 officerer og 368 medlemmer.

Der er datoer, der for evigt vil blive husket som datoer som før og efter. Den 24. februar 2022 er en sådan dato, som forandrede vores verden, da Ruslands væbnede styrker krydsede grænserne til Ukraine. Siden den dag har vores tanker og bønner været rettet mod det ukrainske folk, og vi har fulgt nyhederne om udviklingen. Hundredtusinder af ukrainske og russiske mænd, kvinder og børn har mistet livet, og millioner af flygtninge er spredt over hele verden. Vi forstår ikke fuldt ud baggrunden, årsagen til og virkningen af denne konflikt, men vi er opmærksomme på nogle af dens konsekvenser.

Krigen i Ukraine har naturligvis haft stor indflydelse på Frelsens Hærs mission i Rusland. Da grænserne lukkede i marts, og alle overførsler af penge til støtte for missionen blev afbrudt, blev Frelsens Hær i Rusland isoleret. De fleste af medarbejderne måtte opsiges, ligesom nogle lejekontrakter måtte ophæves.

Vores bønner for vore brødre og søstre i Kristus er fortsat, og på trods af situationen er Hærens mission blevet opretholdt. I en nylig opdatering fra commandet, skriver dets leder, oberstløjtnant Alexander Kharkov:

“Vi afholder fortsat søndagsgudstjenester, bibelstudier, fællesskaber og møder i løbet af ugen. Vi yder også social hjælp til hjemløse, familier, børn og flygtninge. Aktuelt afholdes der juleaktiviteter for børn, ligesom der fremstilles gaver og udføres tjeneste.”

Scroll to Top