Nekrolog sergent Kirsten Lizzie Larsen // Mar 9, 2015

Bisættelsen finder sted fra Sdr. Kirkegårds kapel, Blomstermarken 62, Aalborg fredag d. 13. marts 2015, kl. 12.30. og ledes af major Daniel Òskarsson, tidligere korpsleder i Aalborg


Det har behaget Gud at forfremme vor kære kammerat sergent Kirsten Lizzie Larsen til herligheden fredag d. 6 marts fra Aalborg kommunehospital, hvor hun efter lang tids svær sygdom sov stille ind. Hendes kære og kammerater fra korpset fulgte hende det sidste stykke af vejen, og bragte hende frem for Guds trone i bøn og lovsang helt i pagt med den ånd, der prægede hende.

Kirsten blev født i København d.05.08.47 og blev grebet af Frelsens Hær allerede som barn, hvor hun kom med i korpset i Thorsgade på Nørrebro. Det førte til, at hun i sin ungdom blev assistent i korpset i Viborg, og i 1965 blev antaget til uddannelse på officersskolen i Oslo.

Som løjtnant i 1966 og senere som kaptajn gjorde hun i de følgende år tjeneste i korpsene Frederikshavn, Helgesensgade, Roskilde, Odense, Slagelse, Herning og Hjørring som leder, hvor hun fratrådte som officer i 1971 og indgik ægteskab med Asger Larsen i 1974. Nidkærheden for sagen fortog sig imidlertid ikke, idet hun fortsatte sin tjeneste som soldat i korpset i Aalborg, hvor hun med stor entusiasme tog del i arbejdet blandt børnene og de unge og i sang og musikgrupperne både for børn og voksne.

Da Kirsten ønskede at gøre noget for handicappede mennesker, og ikke mindst for at kunne hjælpe sin egen datter Heidie, der havde været udsat for et alvorligt uheld, tog hun uddannelsen som ergoterapeut og fik ansættelse som konsulent i Aalborg og Hals kommune. Foruden, at hun på den måde bedre kunne støtte sin datter, hjalp hun hende til at gennemføre uddannelsen til pædagog.

Kirstens datter Anja er fulgt i moderens fodspor, og gør i disse år en værdsat tjeneste som løjtnant og korpsleder i Næstved.

Trods det, at Kirsten blev ramt af svær sygdom, følte hun alligevel kaldet til at tage en gerning op som leder af korpset i Frederikshavn i 2012. Ånden var villig, men kræfterne og helbredet slog desværre ikke til og gjorde, at hun efter en kort periode var nødsaget til at opgive denne tjeneste.

I de sidste svære år, hvor sygdommen tog til, stod hendes kære og gode venner hende bi med råd og dåd, og sammen fandt de tryghed og hvile i Guds løfter, der aldrig svigter.

Vore tanker og forbøn går til hendes mand Asger, til døtrene Heidie og Anja og hendes to børn.

Æret være Kirstens minde.

 

---

Bisættelsen finder sted fra Sdr. Kirkegårds kapel, Blomstermarken 62, Aalborg fredag d. 13. marts 2015, kl. 12.30. og ledes af major Daniel Òskarsson, tidligere korpsleder i Aalborg.

Efter højtideligheden indbydes til mindesamvær i Frelsens Hær, Skipper Clementsgade 9, 9000 Aalborg.

 

  JL 08.03.15.
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik