Nekrolog Kaptajn Birgit Seier Jensen // May 15, 2015

Tak til oberst Jørn Lauridsen, som har skrevet nedenstående nekrolog over Birgit

Bisættelsen finder sted mandag d. 18. maj 2015, kl. 13.00 og ledes af landsleder, oberst Hannelise Tvedt fra Templet, Frederiksberg Alle 9, 1621  København V. 


Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vor kære kammerat kaptajn Birgit Seier Jensen efter lang tids svær sygdom, er blevet forfremmet til herligheden tirsdag d. 12. maj fra et hospice i Odense. Hun blev 46 år gammel.

Som ung tog hun som au pair-pige til London, hvor hun deltog i et møde i Regent Hall ledet af general Eva Burrows. Her overgav hun sit liv til Gud, og tog imod Jesus Kristus som sin frelser. Det gav hendes liv et nyt indhold, som betød, at hun besluttede sig for at sige ja til kaldet til at blive officer. Først blev hun soldat i Vejle, og gjorde civil tjeneste som social-og sundhedsassistent, hvorefter hun i årene 1996-98 blev optaget til uddannelse på officersskolen i London på holdet ”The Kingdom Builders”.

Som nyudnævnt løjtnant blev hun i 1998 betroet tjenesten som leder af korpset i Frederikshavn efterfulgt af opgaven som ungdomsofficer i Aalborg korps, som hun var klippet og skåret til at varetage. Men hun blev desværre pludselig ramt af sygdom, som var medårsag til, at hun måtte forlade tjenesten i nogle år.  I 2012 blev hun imidlertid, tilskyndet af flere, genoptaget som officer, og fik ansvaret som ungdomssekretær og senere også for aspirantarbejdet med udnævnelse til kaptajn i 2014.

Men til alles store sorg ramtes hun igen af en alvorlig sygdom, og hendes tilstand var så alvorlig, at det blev besluttet at overføre hende til et hospice i Odense, så hun kunne være i nærheden af sine kære i den sidste fase af sit liv.

Vidnesbyrdet om Birgit lyder fra alle, der har kendt hende, at hun var en kærlig, nidkær, dygtig og hengiven officer, som havde det ophøjede mål for sit liv  at fremme Guds rige og vinde mennesker for  Gud og Frelsens Hær.  Hun vil blive savnet - en plads står tom.

Birgits mor omtaler hende som en solstråle, og søsteren Jette siger om hende, at hun var familiens samlingspunkt. Hun elskede livet og havde altid overskud til at være til stede blandt sine kære først og fremmest, når det gjaldt børnene. Den sidste oplevelse havde hun sammen med nogle af dem i april måned på Bakken, hvor hun nød forårets glæder for sidste gang, selv om det kostede kamp at komme frem og tilbage på grund af svagt helbred.

Hun følte selv, at det sidste stykke af hendes livsvej var hård, men hun havde altid målet for øje, og levede i bevidsteden om, at hun skulle møde sin himmelske Far, når hun ikke var iblandt os mere, og det ønske har hun nu fået opfyldt.

Vore tanker og forbøn går til Birgits mor Birte Jensen, Latyrusvej 7, 5000 Odense og til hendes søstre Jette og Kirsten, til deres kære og til den øvrige familie.

Æret være hendes minde iblandt os.

 

                                                                                                              j.l. 13.05.15.

 
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik