Ph.d.-afhandling af kommandør Gudrun Lydholm sætter Frelsens Hærs selvforståelse som trossamfund under lup // Jun 18, 2015

Med sit ph.d.-forsvar på Oslo Universitet er Frelsens Hærs proces frem mod registrering som trossamfund i Norge for 10 år siden videnskabeligt belyst.


Auditoriet på det teologiske fakultet på Oslo Universitet var fredag den 5. juni befolket af tilhørere med interesse for Frelsens Hærs stilling som trossamfund i norsk kirkeliv. Et emne, der har optaget mange i tre årtier, men ikke tidligere er blevet belyst med videnskabelige briller.
 

Et uudforsket felt

Det er det imidlertid nu. Samme dag klokken 12.00 forsvarede den danske kommandør Gudrun Lydholm således sin ph.d.-afhandling, Save souls, grow saints and serve suffering humanity. The development towards Registration as a Faith Community in The Salvation Army in Norway with focus on the period 1975-2005, altså et forskningsprojekt, der netop afdækkede det uudforskede felt omkring Frelsens Hærs rolle og selvforståelse i en norsk kontekst. 
 

Belyser fremkomsten af et trossamfund

Først i 2005 besluttede Frelsens Hær i Norge at lade sig registrere som et trossamfund. Altså 117 år efter sin entré i landet. Et væsentligt aspekt i hendes afhandling er derfor Frelsens Hærs voksende identitet som et selvstændigt trossamfund frem for et indgroet selvbillede af en religiøs organisation.

Foruden at belyse denne proces sætter afhandlingen også lup over Hærens evne til som religiøs minoritet at tilpasse sig såvel læremæssigt som praktisk i et land, hvor statskirketraditionen står stærkt. Vel at mærke uden at miste forbindelsen til sin internationale base.

 

Diskussion i tre årtier

Selvom Frelsens Hær har virket i Norge siden 1888, var det således først i midten af 1970’erne, man for alvor tog hul på diskussionen om en fremtidig identitet som selvstædig i det kirkelige landskab. En diskussion, der strakte sig over 30 år og endelig i 2005 mundede ud i en formel registrering som trossamfund.

Med sin ph.d.-afhandling har kommandør Gudrun Lydholm afdækket et tomrum i norsk kirkehistorie, som ikke mindst kan være nyttig i Hærens fortsatte selvrefleksion og udvikling som kristent trossamfund. Mange steder - også i Danmark, hvor Frelsens Hær har været et godkendt trossamfund siden 1971 - drøftes det af og til, hvorvidt Frelsens Hær er en kirke. Her kan forskningsprojektet fra Norge være med til at kvalificere debatten.

Det afsluttede forskningsprojekt gør kommandør Gudrun Lydholm til ph.d. Hun er desuden cand.theol. og har sammen med kommandør Carl Lydholm et mangeårigt virke bag sig som frelsesofficer i både Danmark og udlandet.
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik