Nye hærchefer for Frelsens Hær i Danmark til september // Apr 1, 2014

 

En international rokade af ledere i Frelsens Hær kommer til at berøre Danmark. Såvel posten som landsleder, chefsekretær og ansvarlig for Hærens kvindeorganisationer skifter således hænder med virkning fra 1. september 2014.

 


Ny landsleder for Frelsens Hær i Danmark bliver oberst Hannelise Tvedt, der ligeledes bliver præsident for Hærens kvindeorganisationer. Hannelise vil være velkendt i Danmark efter at have tjent i en årrække her i landet som henholdsvis ungdomssekretær og socialchef.

For cirka tre år siden modtog hun ordre som assisterende programchef i det britiske territorium, hvorfra hun i begyndelsen af 2013 overtog ansvaret som chefsekretær i Holland og Tjekkiet. En del vil også vide, at hun er søster til den tidligere danske landsleder oberst Birgitte Brekke-Clifton.

Nye ansigter i ledelsessekretariatet bliver desuden oberstløjtnanterne Anthony og Gillian Cotterill. Han som ny chefsekretær og hun som territorial sekretær for Frelsens Hærs kvindeorganisationer.

Bag sig har oberstløjtnanterne Anthony og Gillian Cotterill godt 30 års tjeneste i henholdsvis Skotland og England. Foruden en række korpsordrer har de haft ansvar som henholdsvis divisionsungdomssekretærer og divisionschefer, indtil de for omkring et år siden fik ansvar for Frelsens Hærs officersskole, William Booth College, i London. Parret har fire voksne sønner i hjemlandet.

 

Fra Danmark til international tjeneste

Lederskiftet betyder et farvel til obersterne Knud og Lisbeth Welander, der siden begyndelsen af 2013 har bestridt posterne som henholdsvis landsleder, territorial præsident for kvindeorganisationerne og afdelingsleder for åndeligt liv og udvikling.

De tiltræder begge ordrer på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London. Knud bliver International Chefrevisor med ansvar for revisorafdelingen på IHK, mens Lisbeth får ansvar som Assisterende Undersekretær på programafdelingen på IHK.

Efter fem års tjeneste i hjemlandet, må Frelsens Hær i Danmark også tage afsked med oberstløjtnanterne Henrik og Lisbeth Andersen, der skal tilbage i international tjeneste. Mens Henrik i Danmark har haft ansvar som henholdsvis feltsekretær, programchef og chefsekretær, har Lisbeth haft ansvar som territorial sekretær for Frelsens Hærs kvindeorganisationer og som personalechef.

Fra 1. september optager de nye ordrer i det hollandske territorium, Henrik som chefsekretær og Lisbeth som territorial sekretær for Frelsens Hærs kvindeorganisationer. Med de nye ansvar følger også rangen af oberst.

Vær med til at omslutte de berørte af forflytningerne med forbøn - at Gud må velsigne såvel deres udgang som indgang.

Oplysninger om farvel- og velkomstmøder annonceres på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

International Chef Revisor med ansvar for revisionsafdelingen på IHK
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik