Nekrolog major Borghild Jørgensen // Oct 15, 2015

Major Borghild Kirstine Jørgensen blev forfremmet til herligheden natten til lørdag den 10. oktober 2015 og begravelsen finder sted fra Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, mandag d. 19. oktober 2015, kl. 13.00 og ledes af oberst Hannelise Tvedt.

Vi sætter pris på, at oberst Jørn Lauridsen har udarbejdet nekrologen.


Vi bøjer os i ærbødighed og respekt ved budskabet om, at en af vore veltjente missionsofficerer, major Borghild Kirstine Jørgensen, er blevet forfremmet til herligheden d. 10. oktober 2015 fra Bispebjerg hospital. Hun blev 95 år gammel.

 

Borghild var et menneske af få ord, tænksom og dybt forankret i sin tro på Gud - En arv, hun sammen med sine søskende, hvoraf seks blev officerer, havde fået med fra hjemmet, der blev bygget på Ordets sikre klippegrund. Faderen, brigader Jørgen Jørgensen, var arkitekten, der bl.a. stod bag opførelsen af Templet i København, og ophavsmanden bag vore institutioner i Hvidovre.

Under indflydelsen fra sit hjem og hendes opvækst i korpset i Valby, blev vidnesbyrdet om Jesus Kristus stærkt personligt for hende, og det var derfor helt naturligt, at hun tidligt besluttede sig for at blive officer med sigte på missionstjenesten.

 

Først tog hun en uddannelse som sygeplejerske på Bispebjerg hospital efterfulgt af uddannelsen som jordemor på ”The Mother`s Hospital” i London.

I 1948 blev hun optaget på den internationale kadetskole i London, hvor hun året efter blev udnævnt til løjtnant, og som et supplement tog hun et års praktik på et hospital i Newcastle.

 

I årene 1951-72 fik hun sin første ordre til øjenhospitalet i Semarang (i dag William Booth hospital) hvor den navnkundige officer, øjenlægen doktor Wille (OF) for år tilbage havde været leder af hospitalet.

 

Derefter blev hun sygeplejerske og underviste på hospitalet i Surabaia, hvorefter hun overtog ansvaret for hospitalet for vordende mødre og deres børn i Makassar, hvor hun sammen med en arkitekt fra Holland og en kollega fra Schweiz viste sin handlekraft ved at tage initiativ til at opførelsen af en ny hospitalsbygning.

 

På hospitalet i Bandung, hvor der er indrettet en fødeafdeling, en sygepleje - og en jordmoderskole, blev hendes lederskab særligt påskønnet, ikke mindst, på grund af hendes helhjertede engagement. Her deltog eleverne i en ugentlig bibeltime, og mange kom til personlig tro på Jesus Kristus, og det var også her hun blev truet på livet på grund af politiske spændinger.

 

I 1972 vendte hun tilbage til Danmark efter en ærefuld og anerkendt tjeneste i Indonesien. Også her viste hun i sit ansvar som socialsekretær indtil pensioneringen i 1976, at nok var hun en kvinde af få ord, men man var ikke i tvivl om hendes holdninger, der var båret af bønnens ånd, en stærk retfærdighedssans og viljen til at yde sit bedste i den gode sags tjeneste.

En indstilling der prægede hende til det sidste.

 

Igen bøjer vi os, og siger tak til Gud for et menneske, der var tro til sit kald.

 

Æret være hendes minde.

 

Vore tanker og forbøn går til hendes søskende Kate og Christian og den nærmeste familie. 

Begravelsen finder sted fra Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, mandag d. 19. oktober 2015, kl. 13.00 og ledes af oberst Hannelise Tvedt.

 

                                                 JL 14.10.15.        

 

 
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik