Indtryk fra delegationsrejse til Vestbredden i Israel // Nov 21, 2015

I disse dage deltager Frelsens Hærs landsleder, oberst Hannelise Tvedt i en delegationsrejse til de palæstinensiske selvstyreområder i Israel. Turen er arrangeret af Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Målet med rejsen er at blive introduceret til den meget komplekse og anspændte situation mellem israelere og palæstinensere. Herunder bringes en række fotos og indtryk fra rejsen, der indledtes i søndags og slutter i morgen.


Appel om fred og forbedrede levevilkår

Under rejsen har oberst Hannelise Tvedt og den øvrige delegation foruden mødet en lang række mennesker på områderne på Vestbredden, mødtes med mere end 25 forskellige organisationer, herunder en repræsentant fra Den palæstinensiske Befrielsesfront (PLO), patriarken for den Romersk Katolske kirke i Jerusalem, en græsk ortodoks patriark og en dansk regeringsrepræsentant.

Alle udtrykte den samme bekymring over den aktuelle situation og appellerede til, at der skabes fred og forbedrede levevilkår i landet.

 

Forsoningsbro og fattigdomsbekæmpelse

Den Romersk Katolske Kirkes patriark i Jerusalem, Fouad Twal, pegede blandt andet på behovet for vilje til forsoning og konkret hjælp til de fattige.

- Vi må erkende, at vi er en kirke som er bygget på Golgata. Vi bærer korset hver dag. Lidelsen er vores virkelighed. Men vi er også opstandelsens kirke, en kirke med fremtid og håb, men vi må bede mere. Vi må også være en kirke som fremmer enhed og samhørighed mellem kirker og folkeslag. Vi må være en forsoningsbro, selvom vi nogle gange bliver presset fra alle sider.

 

Behov for noget konkret

Hans udfordring til delegationen var:

- Bed for os. Hjælp os finansielt for eksempel med et skolestipendie til en fattig elev. Hjælp os med at holde dialogen i gang med myndighederne. Der er ingen, som er så fattig at han ikke har noget at give og ingen er så rig, at han ikke har behov for noget. Vi har brug for noget mere konkret fra jer.

 

Ikke delegationer men vand

Oberst Hannelise Tvedt fortæller, at samme budskab kom fra en fattige beduinkvinde, hun sad sammen med i et beduintelt. Kvinden havde bagt fladbrød til delegationen.

- Vi har ikke brug for flere delegationsbesøg. Vi har brug for vand, lød det fra kvinden, der trods armod og hårde levevilkår, ikke havde mistet evnen til at kæmpe sin sag. 

 

Vold er udtryk for frustration

Delegationen havde også lejlighed til at mødes med Danmarks repræsentant i Ramallah, Anders Tang Friborg, der gav et overblik over den danske regerings engagement og politik i Israel og de palæstinensiske selvstyreområder.

Han udtalte blandt andet om den aktuelle eskalering af vold, at den er udtryk for er en frustration mod alle både Israel, de palæstinensiske myndigheder og verdens samfundet.

 

Delegationen

Den samlede delegation bestod af følgende repræsentanter:

Domprovst i København, Anders Gadegaard (Folkekirken/Danske Kirkers Råd), Anna Mirijam Kaschner (Danske Kirkers Råd/Den katolske Kirke), oberst Hannelise Tvedt (Danske Kirkers Råd/Frelsens Hær), generalsekretær Mads Christoffersen (Folkekirken/Danske Kirkers Råd), biskop Marianne Christiansen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), sognepræst Torben Hjul Andersen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), sognepræst Niels Iver Juul (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), fysioterapeut Benedikte Kühle (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), præst emeritus Vilhelm Verge (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), generalsekretær i FDF generalsekretær Morten Skrubbeltrang (Folkekirkens Nødhjælp/FDF), chefkonsulent
Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp) og global koordinator Uffe Gjerding (Folkekirkens Nødhjælp).
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik