Lyt eller læs: General André Cox’ juleandagt // Dec 15, 2015

I sin juleandagt betoner Frelsens Hærs verdenschef, general André Cox, at Gud i julen vender op og ned på værdiskalaen og viser sin kærlighed til det ringe, det ydmyge og det tilsyneladende ubetydelige. Andagten er tilgængelig i dansk oversættelse såvel som via et videoklip med generalen.


Både herunder og i Krigsråbets julenummer kan andagten læses på dansk. Det er også muligt at høre generalen formidle budskabet på engelsk via følgende link: ttp://sar.my/gencm15 

 

ET NYT PERSEKTIV

Af general André Cox

Vi har grund til at gå ind i juletiden med hjertet fyldt af tak og pris til Gud. Det er mit håb, at vi alle vil tage tid til at reflektere og grunde over den uendelige kærlighed og evige frelsesplan, Gud har beredt for menneskeheden siden tidernes begyndelse.

 

Gud ser tingene anderledes end os

Vi har på en særlig måde haft anledning til at reflektere over den ubegrænsede kærlighed, Gud har vist Frelsens Hær i et år, hvor vor 150-års fejring har været en milepæl. Og nu mindes vi atter Guds ekstravagante kærlighed. Han, som gav os den største gave af alle, velvidende at de fleste af os ikke ville påskønne dens værdi.

Esajas skrev: "Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget." (Esajas 53,2-3).

Dette til trods iværksatte Gud sin frelsesplan for verden. Dette er baggrunden for, at julen er så speciel en tid. På ekstraordinær vis åbenbares det, at Gud ser tingene anderledes end os.

 

Gud er rede til at give sit alt

En af de første ting, Maria betoner i sin takkesang til Gud, er: "Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde." (Lukas 1,46-48).

Vi ser her en klar sondren mellem Guds og menneskers værdier. Gud er rede til at give sit alt for at frelse mænd og kvinder som dig og mig. Gud er evighedens og almagtens Gud, og trods dette retter han sin omsorg og kærlighed mod skrøbelige og ufuldkomne mennesker.

Marias glædesudbrud udtrykker den glæde, som enhver af os kan tilslutte os. Og så fortsætter hun med personligt at udtrykke sin taknemmelighed og glæde: ”Thi den Mægtige har gjort store ting mod mig…” (Lukas 1,49).

 

Gud bøjer sig ned til os

En af de elementer ved julens budskab, der aldrig holder op med at forundre mig, er, at Gud trods sin storhed og magt stadig er interesseret i os. Dette er baggrunden for Marias lovsang - og grunden til, at vi med fryd må se frem til at fejre Kristi komme. Et komme, der ændrede verdens historie. Gud er rede til at bøje sig ned og til og med bruge ufuldkomne mænd og kvinder for at fuldføre sin plan.

Trods sin almagt viser Gud sin nåde mod ringe, ubetydelige og ufuldkomne mennesker som os. Mennesker giver hæder og ære til det, der fremstår rigt og magtfuldt i denne verden. Gud gør præcist det modsatte. Gud betragter menneskeheden med kærlighed og nåde, og dette er, hvad julens budskab minder os om.

 

Gud etablerer et forhold til os

Gud vender op og ned på værdiskalaen og viser sin kærlighed til det ringe, det ydmyge og det tilsyneladende ubetydelige. Vi bør afsøge vore hjerter, mens vi forbereder vor julefejring - og afvise alle stolte tanker og en materialistisk ånd. Fordi vi reelt, fornemme eller fattige - eller general i Frelsens Hær - er ret ubetydelige.

Julen handler om det faktum, at Gud netop kom for at etablere et forhold til os, og hans herlighed manifesteres i almindelige menneskers liv. Derfor er julen en tid for stor glæde, som skal være for hele folket.

Det er min bøn, at vi må opleve det under som en realitet i vore liv i denne juletid, og at vi må lade det præge os, hvor vi end befinder os.

Lyt til juleandagten via video (på engelsk) her:ttp://sar.my/gencm15 
Læs andagten i Krigsråbets julenummer her: www.frelsenshaer.dk/hvad-vil-du-vide/manedsblad

 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik