Umenneskelige asylstramninger bryder med grundlæggende værdier // Jan 28, 2016

Frelsens Hær er dybt bekymret over de stramninger på asylområdet, som Folketingets flertal vedtog i denne uge. De er udtryk for et menneskesyn, der ikke er værdigt for et samfund, der siges at bygge på kristne værdier.


Beslutningen om at udskyde muligheden for familiesammenføring fra et til tre år er brutal og umenneskelig.

 

Skiller familier ad

Den skiller familier ad, lader børn og ægtefælle sidde tilbage i konfliktområder eller flygtningelejre og hæmmer den fremtidige integration. Den sætter forældrene i et umenneskeligt valg mellem at rejse alene eller at tage hele familien med på en farefuld flugt, hvor de sætter livet på spil.

Tre år er meget lang tid i et barns liv, og forslaget rører ved børns grundlæggende rettigheder til et familieliv.


Signalpolitik
Retten til at visitere og ransage asylansøgeres bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til betaling for den pågældendes udgifter til ophold og underhold er dybt betænkelig.

Den vil næppe bringe det store provenu, men er udtryk for en signalpolitik, der afslører et menneskesyn i skred bort fra grundlæggende værdier.

Alle har værdi
Ethvert menneske skal behandles med værdighed. Ifølge den kristne tro er ethvert menneske skabt i Guds billede og har derfor en umistelig værdi i sig selv. Vores værdi afhænger ikke af, hvor vi kommer fra, eller hvem vi er.

Alle mennesker har værdi i sig selv og skal behandles med respekt og værdighed. Det krav lever loven efter vores mening ikke op til.

UværdigtFlygtninge i kø
Vi er fuldt ud klar over, at ikke alle skal have asyl. Det er myndighedernes opgave efter lovens rammer at klarlægge, hvem der har behov for beskyttelse og et nyt liv i Danmark, og hvem der ikke opfylder lovens og konventionernes krav.
Men denne uges asylstramninger går for langt og krænker efter vores opfattelse børns rettigheder og behandler medmennesker uværdigt.

Kaldt til næstekærlighed
I lignelsen om verdensdommen i Matthæusevangeliet kap. 25, 31-46 udtrykker Jesus det således:
”…jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig…”
Det er en helt grundlæggende del af den kristne tro, at de fremmede iblandt os skal behandles ordentligt, og vi er kaldt til at tage os af vor næste.
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik