Nekrolog - Brigader Karen Petersen // Mar 8, 2016

Èn af de ældste (om ikke den ældste officer i Frelsens Hær i verden), Brigadér Karen Petersen, blev forfremmet til herligheden torsdag den 3. marts fra plejehjemmet ”Søvangsgården” i Hvidovre, hvor hun havde nydt godt af kærlig omsorg i de sidste år. Hun blev 103 år gammel.

Karen ønskede, at stilheden omkring hendes bortgang skulle bevares, når hun lukkede sine øjne, men det var helt naturligt, at der søndag den 6. marts i forbindelse med gudstjenesten, blev holdt en mindestund for hende i Templet, som hun havde tilhørt, siden hun var ung.


Hun blev født den 16. marts 1912 i Odsherred, hvor hendes far var fisker, og her stiftede hun bekendtskab med Frelsens Hær ved læsning af ”Krigsråbet”. Da hun som ung kom til København, besøgte en slumofficer det hjem på Vesterbro, hvor hun var husassistent, og det førte til, at hun tog imod indbydelsen til en basar i Templet på Frederiksberg Allé, hvor hun senere blev soldat for livet.

Karen fortæller selv, at hun bad til Gud om at give hende svar på, hvad hun skulle gøre med sit liv, og hun fik svaret, at hun skulle give sit liv til tjeneste i Frelsens Hær.

Som sagt, så gjort. I 1937 søgte hun om optagelse på Officersskolen og blev optaget, selvom lægen ikke gav hende mange chancer på grund af et svagt helbred.

Den første ordre som officer i 1938-1939 gjaldt slumarbejdet i Kolding, efterfulgt af arbejdet i Rønne.

I 1946 blev hun assistent på mødre- og spædbørnshjemmet ”Catherine Booth Kolonien” i Hvidovre. Her kom hendes forældre på besøg og fik derved forståelse for den gerning, hun var gået ind til. Lederansvaret for institutionen blev hende betroet i 1973 indtil pensioneringen i 1974.

I de mellemliggende år tog hun en uddannelse som barneplejerske, blev assistent og derefter leder af henholdsvis vuggestuerne i Dannebrogsgade og Thorsgade.

Også efter pensioneringen i 1974 viste hun til det sidst, på sin egen stille måde, trofasthed og hengivenhed i sit forhold til Frelsens Hær og den tjeneste, Gud havde kaldet hende til. Hendes omsorg for mennesker gjaldt også støtte til handicappede børn på vore institutioner i Tanzania via ”Fadderskabsfonden”.

Livet for Karen var også at rejse, og hun foretog bl.a. rejse til Sibirien, Grønland og Israel. Dertil var hun at finde blandt morgensvømmerne i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre til hun blev 96 år. Kort sagt, der skulle ske noget, og så havde hun humor.

Derudover var hun højt respekteret og værdsat af både kolleger og venner for det liv, hun så troværdigt levede iblandt os. Karens bøn om at måtte blive til velsignelse for mennesker, hørte Gud, og levede vidnesbyrdet ud, at Guds rige afhænger ikke af ord, med af kraft (1. Kor. 4:20).

Vore tanker og forbøn går til Karens niece, Birte Hansen, og hendes kære, som trofast holdt kontakt med Karen.

 

Æret være hendes minde.

 

Jørn Lauridsen

5. marts 2016

Brigader Karen Petersen ved sin 103 års fødselsdag flankeret af landsleder, oberst Hannelise Tvedt og Hvidovres Borgmester Helle Adelborg

 
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik