Socialborgmesteren besøgte Frelsens Hær på Nørrebro // Oct 6, 2016

Københavns socialborgmester Jesper Christensen (S) besøgte mandag Frelsens Hærs gælds- og retshjælp på Nørrebro. En tilbud, han både værdsatte og så som et væsentligt supplement til den kommunale indsats.


På en kold mandag i oktober, hvor nyheden om kontanthjælpsreformen for mange kunne forstærke oplevelsen af efterårsmelankoli, stod dørene åbne hos Frelsens Hær på Nørrebro. Blandt de besøgende i korpscentret var denne aften Københavns socialborgmester Jesper Christensen, der ønskede et tættere samarbejde til gavn for reform- og gældsramte borgere.

Frelsens Hær på Nørrebro har i de sidste godt 20 år udviklet en bred pallet af sociale tilbud, hvor især tilbud om retshjælp og gældsrådgivning har lettet byrder og løst konflikter for et stort antal mennesker.

Et dedikeret team af cirka 80 frivillige, primært jurastuderende og kommende jurister, har således hjulpet mange, som enten er fanget i gældsfælden eller faret vild i lovjunglen. En indsats og en tilgang til borgerhjælp, socialborgmesteren så mange perspektiver i.

 

Medvandrere i menneskers liv

Et vigtigt princip, der blev understreget under aftenens dialog var således, at i Frelsens Hær er alle mennesker værdifulde og bliver mødt som de er og hvor de er. En kerneværdi, der også præger arbejdet med gælds- og juridisk rådgivning.

- Vi er medvandrere i menneskers liv, forklarede Maj-Britt Lysgaard, der er daglig leder i Nørrebro Korpscenter. Det betyder konkret, at Frelsens Hær tager udgangspunkt i den person, der træder ind ad døren og løser udfordringerne i det tempo, der er behov for.

- Vores tilgang til mennesker gør, at folk har lettere ved at komme her, og at de får tillid til os, tilføjede hun og forklarede, at mange sager er komplekse, ligesom der ofte er flere presserende sager og udfordringer, der skal afklares, inden det juridiske eller økonomiske problem kan løses.

Sager man oplever i retshjælpen, kan for eksempel handle om skilsmisser, der er gået i kludder, eller problemer omkring kontanthjælp, udlændingeret og boligret. I gældsrådgivningen møder man således mennesker, der har mistet overblikket over en rodet økonomi, typisk med flere forbrugslån og truende fogedretssager. Men det kan også være borgere, der simpelthen ikke forstår et brev fra kommunen eller skal have hjælp med deres NEM-ID.

 

Gode råd til borgmesteren

For socialborgmesteren var aftenen valgt med omhu. Han ønskede at opleve det frivillige rådgiverkorps i aktion. 

Aftenens hold af frivillige ankom ved 16-tiden og fik en briefing af rådgivningstjenestens daglige leder, Maia Skov. Herefter tog de hul på aftenens sagsbehandling og rådgivning.

Mange opgaver blev løst online, idet mange brugere henvendte sig til rådgivningen via e-mail. Andre mødte op med deres problemer til allerede bookede aftaler. Denne aften var der eksempelvis besøg af en kvinde, der blandt andet havde brug for hjælp til forsikringer, tandlægehjælp og så af socialborgmester Jesper Christensen, der søgte inspiration til, hvordan den kommunale indsats kan udvikles og udformes bedre.

De konkrete eksempler, der blev trukket frem, var da heller ikke fremmede for ham. Eksempler på mennesker, der trods forgæves henvendelse hos kommunen havde fået hjælp hos Frelsens Hær, eller som oplevede sig hjælpeløse i den kommunale sagsbehandling.

Malene, der har været frivillig i halvandet år, fortalte således om en kvinde, der med Frelsens Hærs hjælp fik 70.000 kroner i erstatning fra patientklagenævnet efter en mislykket operation. Ann Christina, der har været frivillig siden januar i år, fortalte om en herre, der ikke længere har råd til medicin, og derfor står i en situation, der i værste fald kan handle om liv eller død.

- Det er trist, at kommunen ikke er lykkedes med at samle de personer op, lød det fra socialborgmesteren, der pegede på et stort tidspres som en af de store udfordringer.

- Ofte er der ikke tid til at gå i dybden, og når en sag behandles, venter en ny person med en ny sag fem minutter senere. Noget af den forandring, vi prøver at skabe i kommunen, er derfor, hvordan man nedsætter sagsantallet. Altså, hvordan vi får løst folks problemer i stedet for at have sager, der trækker ud.

 

Forventninger og realiteter

Frelsens Hærs korpscenter på Nørrebro har foreløbigt ikke fået mange henvendelser fra reformramte borgere som følge af den nye kontanthjælpsreform. Det kan der ifølge Maia Skov være mange grunde til.

- Mange ved måske endnu ikke, at de er ramt og opdager det ikke, før de pludselig ser, at de har minus på kontoen, forklarede hun og tilføjede:

- Andre kan slet ikke forstå brevene fra kommunen, eller er ligefrem bange for at åbne rudekuverter. Så udskyder de i stedet problemet i håb om, at det vil løse sig selv.

Et andet aspekt, der gør det vanskeligt for de frivillige rådgivere at vejlede borgerne, er, at der ofte er stor forskel på, hvordan nye reformer bliver implementeret i forskellige kommuner. Samtidig er der en bred forventning om, at kommunen vil hjælpe, hvis det virkelig brænder på.

- Der er et gab mellem forventningerne hos borgeren og realiteterne. Mange forventer for eksempel, at kommunen finder en bolig til dem. Men det sker ikke nødvendigvis, understregede Jesper Christensen, der imidlertid godt kunne sætte sig ind i, at et råd til en reformramt borger med minus på kontoen om at søge sig et job, en billigere bolig eller et ressourceforløb hos kommunen, næppe løser alle problemerne.

 

Bedre til at bruge hinanden

Et af besøgets vigtige konklusioner var, at den kommunale og frivillige indsats har noget at tilbyde hinanden. Derfor pegede Maia Skov på det paradoks, at mens en del kommunale centre flittigt henviser borgere til Frelsens Hær, ønsker andre centre ikke at have oplysninger om Frelsens Hærs tilbud stående i deres informationsholdere.

Resultatet er, at kommunen i nogle tilfælde hindrer borgerne i at få oplysninger om de tilbud, der findes i lokalområdet. En problematik, socialborgmesteren erklærede sig enig i og lovede at se på.

- Vi skal blive bedre til at bruge hinanden, fastslog han.

- Det er inkonsekvent, hvis vi henviser til Frelsens Hær, men samtidigt ikke vil have dens informationer stående fremme i vore centre.

Et af de tilbud socialborgmesteren især kunne se perspektiver i at få udbredt kendskabet til, er Frelsens Hærs Juridiske Rejsehold, hvor rådgivningen jævnligt rykker ud i et beboerhus eller morgencaféer for hjemløse i andre af hovedstadens bydele, som et tilbud til borgere, der ikke har mulighed for at møde fysisk op i rådgivningen. Foruden kvarterer på Nørrebro har Rejseholdet således også tilbudt rådgivning på Østerbro og i Nordvest.

Netop svage og syge borgere kan ifølge Jesper Christensen opleve afstanden til den kommunale hjælp ekstra lang. En konklusion Maia Skov ligeledes kunne bekræfte - hvilket skete med denne slutreplik:

- Det er vigtigt at kunne være tæt på brugerne, og jo mere ressourcesvage mennesker er, des sværere er det for dem at bevæge sig væk fra lokalområdet.

 

Åbningstider og information

Der er juridisk rådgivning hver mandag og gældsrådgivning hver onsdag i Frelsens Hærs lokaler på Thorsgade 48A på Nørrebro. Begge dage fra kl. 16.00 til 19.00. Læs mere på www.fhnorrebro.dk

Tekst og fotos: Cecilie Rude

 

 

 
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik