Fokus på tro og relationer ved samling for familiekonsulenter // Feb 24, 2017

20 deltagere fra hele landet mødtes i dag i Odense til en samling med fokus på relations-kompetence og bøn i familiearbejdet.


Dagen var tilrettelagt af de to nationale familiekonsulenter, løjtnanterne Petura Haraldsen og Astrid Christensen, hvor både de og oberst Hannelise Tvedt behandlede emner omkring relationer.

Oberst Hannelise Tvedt satte således familiearbejdet i perspektiv med såvel tilbageblik som fremtidsperspektiver, ligesom hun gav input til emner som relations-kompetence og udvikling af robusthed hos børn.

Løjtnant Astrid Christensen fulgte senere op med et indlæg om forskellige måder at være medvandrer på. Det skete med afsæt i ud fra beretningen om Emmaus-vandrerne i Lukas evangeliet kapitel 24. Et emne, der også blev drøftet i grupper.

Troen på Gud som et fundament i familiearbejdet blev yderligere bredt ud i eftermiddagens program. Her fik deltagerne mulighed for at dele personlige oplevelser fra deres lokale virke omkring det at bruge bøn og forbøn som et centralt element i arbejdet.
 


Kommende arrangementer

d. 25. May

Legoland


d. 31. May

HK lukket


d. 08. til 09. Jun 2019

Pinsestævne


d. 13. til 16. Jun 2019

Folkemødet


d. 14. Jun

Kursusdøgn 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik