Frelsens Hær til Folkemøde med fokus på udsatte familier og bæredygtigt forbrug // Jun 13, 2017

Ved Folkemødet fra den 15.-18. juni på Bornholm, vil Frelsens Hær også i år være til stede og tage del i debatten og dialogen om væsentlige emner. Særligt på fredag ved to paneldebatter om redesign og familiearbejdet kan man opleve Frelsens Hær søge at sætte dagsordenen og pege på løsninger.


Begge Frelsens Hærs paneldebatter finder sted i den tværkirkelige stand, ‘Mellem Himmel og Jord’, hvor der under Folkemødet også afholdes en række andre debatter med kirkelige og socialpolitiske emner.

 

Debat om redesign og cirkulær økonomi

Frelsens Hærs første paneldebat finder sted fredag den 16. juni klokken 14.00-14.50. Emnet er: En cirkulær økonomisk omvæltning, med det overordnende spørgsmål: ”Hvordan kommer vi fra hensigtserklæring til handling?”

Som aktør i redesign og upcycling er Frelsens Hær optaget af at beskytte miljøet og begrænse overforbrug. Og da tekstilindustrien hører til de mest forurenende og ressourcekrævende i verden, gør det tanken om cirkulær økonomi relevant.

Spørgsmålet er blot, hvordan tankerne kan føres videre fra græsrodsniveau og gode intentioner til lovgivning og retningslinjer for dansk erhvervsliv. En række debattører, som Signe Wenneberg, Christian Poll, Christina Neustrup og Jonas Eder-Hansen giver deres bud. Ordstyrer er Jette Skov, leder af Frelsens Hærs redesign.

 

Debat om indsats for socialt udsatte familier

Ved Frelsens Hærs anden paneldebat fredag den 16. juni klokken 15.00-15.50 vil taletiden blive brugt på temaet: Fremtidshåb - og en ny chance for udsatte familier.

Afsæt for denne debat er, at Frelsens Hær i sit arbejde møder konsekvenserne af de seneste års mange politiske stramninger overfor udsatte borgere.

Især socialt udsatte familier har mærket følgerne af lovgivernes reformiver, mens Frelsens Hær har forsøgt at udvikle relevante tilbud, der kan give familierne en ny chance.

Denne indsats kan dog ikke stå alene. Derfor ser Frelsens Hær et stort potentiale i en helhedsorienteret indsats i et tæt samarbejde mellem civilsamfundet og de offentlige myndigheder. Målet må være, at udsatte borgeres muligheder udvikles og ikke afvikles.

I panelet kan man blandt andet lytte til Marianne Jelved (RV), Finn Sørensen (EL) og løjtnant Astrid Christensen fra Frelsens Hær i Sønderborg. Ordstyrer er Lars Lydholm, Frelsens Hærs informations- og forvaltningschef.

 

Økumenisk gudstjeneste

Udover rollen som debattør vil Frelsens Hær indgå i det brede fællesskab blandt andre kirker og kirkesamfund under Folkemødet.

Et fællesskab, der synliggøres i teltet, ’Mellem himmel og jord’, men søndag klokken 10.00-11.30 flyttes til Allinge Kirke, som ligger tæt på festivalområdet.

Her vil katolikker, lutheranere og frikirker fejre økumenisk gudstjeneste under temaet ’Menneskeværd’.

Prædikant ved Folkemøde-gudstjenesten vil være folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S), som ofte har markeret sig åbent omkring sin kristne tro, blandt andet i forbindelse med flygtninge, migrant-præster og debatten om bederum på skoler.

Musikalsk medvirker organist fra Sct. Nicolai Kirke i Rønne sammen med et sang-og musikteam fra Gospelfællesskabet Bornholm.

 

Yderligere program-info på www.himmel-og-jord.dk
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik