Samtaler, håb og sameksistens // Aug 28, 2017

Ny film viser, hvordan skel mellem mennesker udviskes gennem samtaler og samfundssind - og hvordan næstekærligt naboskab skaber håb. Alle steder og i alle situationer. Se filmen via link herunder.


For ægteparret Ian og Alison Campbell har flere årtiers tjeneste i talrige lande rundt om i verden afkortet afstanden mellem det globale og det lokale.

Og ligesom samspillet mellem dem selv som besøgende og befolkningen lokalt er blevet en stadigt væsentligere faktor, er også deres tro på åbne samtaler og et ægte samfundsengagement vokset.

- Hvordan kan Frelsens Hær og vi som troende bedre tilpasse os det omgivne samfund og udvikle vore tilbud i et dynamisk engagement i det liv, der finder sted omkring os, spørger Alison Campbell således i dokumentaren Together - A Journey of Neighbourhood Conversations, der i for nyligt havde premiere på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London.

Hun fortæller, at parrets mange rejser til fjerne destinationer gennem årene har vist, hvordan mennesker i alle typer lokalsamfund trods vidt forskellige baggrunde kan drage nytte af at indgå i dialog og lære af hinanden til gensidig opbyggelse.

- Man er forbundet i et naboskab. Og når mennesker bringes på talefod og fortæller deres historier, opdager de, at de har noget at dele med hinanden og begynder at lære på tværs af forskelle.                              

- Det har vi oplevet, og det vil vi blive ved med, så længe vi lever, ligesom vi gerne vil opmuntre andre til at udforske de samme muligheder i deres egne sammenhænge.

 

Ian Campbell 

Rejsende i ’Integreret Mission’

I dokumentaren kommer man tæt på det dedikerede ægtepar, som brænder for at se forvandlede lokalsamfund. Samtidig kommer man tæt på mennesker i en landsby i Zambia, et rehabiliteringscenter i Kina, et team på natmission i Indien og ildsjæle på nabovisit i Atlanta og Pittsburgh i USA.

Som undervisere og facilitatorer er Ian og Alison Campbell rejsende i ’Integreret Mission’ - hvor menighedsliv og socialt arbejde integreres naturligt i interaktion med andre aktører i lokalområdet.

- Vi ønsker at se mennesker omsætte tro til praksis og finde helse og helbredelse, lyder den korte opsummering fra Ian Campbell, inden seerne tages med på en rejse til fire meget forskellige samfund i Zambia, Kina, Indien og USA.

I filmen er især Frelsens Hærs arbejde på de forskellige steder i centrum. Men som initiativtagere til netværket Affirm Facilitators samarbejder Ian og Alison Campbell med en bred vifte af trossamfund og andre organisationer inden for sundhed og humanitært arbejde.

Parrets tjeneste har for alvor vundet frem gennem det seneste årti - og er opstået i forlængelse af Ian Campbells fortid som frelsesofficer i blandt andet Afrika, hvor han også har virket som læge og anerkendt specialist i hiv/aids.

 

 

Universelle principper

Men selvom parret især har set frugten af deres arbejde i Asien og Afrika, har de med glæde konstateret, at de samme principper virker i vestlige samfund, hvor den kulturelle afstand til naboen måske kan synes lidt længere.

- En stor del af vort arbejde er blevet udført i udviklingslande, men vi har set, at lokaliteten ikke er så afgørende, fortæller Alison Campbell og peger på en by som Atlanta i USA, hvor parret gentagne gange har været gæsteundervisere på Frelsens Hærs officersskole.

Her har officersskolen gennem mange år været beliggende i et socialt belastet kvarter med høj arbejdsledighed og nedslående kriminalitetsstatistikker. Kontakten mellem skolens kadetter og nabolaget har tidligere ikke været så udtalt.

Under gæsteforelæsernes ophold på skolen efterleves imidlertid målsætningen om tro og praksis helt bogstaveligt. En teoretisk indføring i principperne bag integreret mission praktiseres således umiddelbart efter med besøg i mindre grupper til kvarterets beboere.

En oplevelse, man i dokumentaren hører en af kadetterne beskrive som 'fantastisk' - med en tilføjelse om, at man med opfølgende besøg og samtaler uden tvivl kunne udvikle varige relationer.

 


 

Fattige på samfundsfølelse

Samme uforløste potentiale i naboskab blev ligeledes fremhævet af Frelsens Hærs verdensleder, general André Cox, da filmen blev lanceret i London.

Her bemærkede generalen blandt andet, at han fandt det slående, hvor 'fattige' vi i den vestlige verden er på grund af vor manglende oplevelse af sameksistens og tilhørsforhold til et lokalsamfund. Samtidig understregede han dokumentarens positive budskab om, at der findes håb i enhver situation.

- Derfor passer filmens tema godt til Frelsens Hær. Vi er et håbets folk, og vi tror på forvandling, erklærede han.

Foruden indlægget fra general Cox blev filmen også drøftet af et panel, der satte ord på det indtryk, filmen efterlod hos dem personligt, samt hvordan man kan drage lære af de erfaringer, den beskriver.

Panelet bestod af medstifter af Echo International Health Services, Ron Irwin, medstifter af Interhealth, Dr. Ted Lankester, samfundsvidenskabelig forsker på University of Stirling, Dr. Naar M'fundisi-Holloway og Frelsens Hærs internationale sekretær for Europa, kommandør Birgitte Brekke-Clifton.

 


 

Ud med kirken - ind i nærområdet

Fælles for disse var ligeledes oplevelsen af, at selv når alt ser håbløst ud, er mennesket givet styrke til sammen at søge løsninger.

- Det er en rørende film som alle skulle se, lød en umiddelbar respons fra kommandør Birgitte Brekke-Clifton med en særlig henvisning til, at kirkens arbejde i filmen flyttes uden for kirkens tykke mure.

- Filmen viser, at vor mission skal udføres på gaden og i nærområdet. Vor opgave er ikke begrænset til en kirkes fire vægge men findes ude, hvor mennesker lever deres liv. Det var sådan, Frelsens Hær startede, og det er fortsat vort kald.

En vigtig pointe, europasekretæren hæftede sig ved, var desuden, at der i integreret mission tages et nødvendigt opgør med en 'dem og os' tankegang.

- Det her handler ikke om at gøre noget for - men at gøre noget sammen med vores nabo, påpeger hun.

At filmen netop er produceret med en indbygget opfordring til eftertanke og handling, blev anskueliggjort ved premierens slutning. Her blev deltagerne ledt gennem en stille refleksion og bedt om at besvare spørgsmålet: Hvem er min nabo?

Et spørgsmål, der kan skabe nye nabo-samtaler, sameksistens og håb.

 

Se filmen her.

 
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik