Informativt besøg hos børne- og socialministeren med fokus på Frelsens Hærs familiearbejde // Aug 31, 2017

Børne- og socialminister Mai Mercado indbød i dag repræsentanter fra Frelsens Hær til en drøftelse af Frelsens Hærs indsats for socialt udsatte familier. Samtidig hilste hun Frelsens Hærs initiativ til et tættere samarbejde med det offentlige velkommen.


Kort efter sin tiltrædelse som børne- og socialminister gav Mai Mercado (K) i december et nap med ved pakning af Frelsens Hærs juleposer til økonomisk trængte familier. I dag fulgte hun op ved at byde repræsentanter fra Frelsens Hær indenfor i ministeriet for at høre mere om Frelsens Hærs familiearbejde resten af året.

 

 

Helhedsorienteret indsats

Frelsens Hærs informationschef, Lars Lydholm beskriver besøget i ministeriet som en fortsættelse af den samtale, der blev indledt med en interesseret minister mellem julepakkerne i december.

En samtale om udsatte familiers hverdag, der ofte er en kamp både økonomisk og socialt. Men også om de positive erfaringer Frelsens Hær gennem en årrække har gjort med en helhedsorienteret indsats, hvor det over tid er lykkedes at flytte mange familier til en ny livssituation.

Som eksempel blev erfaringerne med inddragelse af frivillige mentorer fremhævet, hvilket særligt på Nørrebro og i Sønderborg har gjort en stor forskel. Foruden inddragelse af frivillige har også samarbejdet med det offentlige vist sig frugtbart mange steder, hvilket Hæren derfor håber at kunne udbygge yderligere.

 

Tættere partnerskab i Sønderborg

Netop i Sønderborg har Frelsens Hær aktuelt indledt et formaliseret og forpligtende samarbejde med kommunen, hvor man som partnere søger at løse de enkeltes familiers udfordringer. Projektet er støttet af Velux Fonden og hedder: Tværsektoriel metodeudvikling af helhedsorienterede indsatser for børnefamilier i en udsat position - et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Frelsens Hær Sønderborg.

Mai Mercado var meget interesseret i projektet som metode til at række ud til udsatte familier og gav samtidig udtryk for, at et tættere samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet er en politisk dagsorden, hun meget gerne vil fremme.

 

 

Erfaringer og perspektiver

For at fremme og kvalificere den fortsatte dialog med ministeren, kvitterede gæsterne med overrækkelse af bogen, Under huden, der skildrer erfaringerne fra Frelsens Hærs familiearbejde rundt om i Danmark gennem mere end 10 år - og de spændende perspektiver, der tegner sig fremover.

Repræsentanter for Frelsens Hær var landsleder, oberst Hannelise Tvedt, chef for Frelsens Hærs børne-, unge- og familiearbejde, kaptajn Anne Westmoreland og informationschef, Lars Lydholm.

(Oversigtsfoto: Flemming Leitorp).
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik