International lederkonference med fokus på Frelsens Hærs mission i Los Angeles // Nov 3, 2017

I tidsrummet den 4. til 11. november har general André Cox kaldt Frelsens Hærs territorialledere fra hele verden til konference i Los Angeles. Danmark og Grønland Territorium er repræsenteret af oberst Hannelise Tvedt. Velkomstmødet for konferencen streames og kan således følges live vi internettet.


Territorialledere fra alle Frelsens Hærs 59 territorier og commands rundt om i verden vil være repræsenteret ved en international lederkonference i Pasadena, Californien fra den 4.-11. november. Vært for lederkonferencen vil være Frelsens Hærs vestlige territorium i USA. Den globale sammenkomst ledes af Frelsens Hærs verdensledere, general André og kommandør Silvia Cox, samt kommandørerne Brian og Rosalie Peddle.

Formålet med konferencen er at drøfte en række praktiske, etiske, moralske og teologiske emner, som har betydning for den internationale Frelsens Hærs bestræbelser på at fuldføre sin mission i fremtiden. Herudover er mødet en kærkommen anledning til at dele fællesskab med kolleger fra hele verden og sammen glædes over Guds trofasthed og velsignelse over Frelsens Hær.

Forud for konferencen er general André Cox bevidst om, at tilgangen til konferencens forskellige temaer og spørgsmål vil kunne variere i så bred en kreds af ledere, men samtidig er han fortrøstningsfuld og overbevist om, at man vil nå frem til fælles konklusioner.

- Det er mit håb, at vi under vore drøftelser under dette korte samvær, vil udbygge vor gensidige respekt for hverandres synspunkter og perspektiver, trods forskellige synsvinkler, siger han.

 

 

Livestreaming fra velkomstmøde

Velkomstmødet for den internationale lederkonference finder sted søndag den 5. november klokken 16.00 lokal tid (klokken 23.00 dansk tid*) fra Los Angeles Central Corps. Mødet livestreames via følgende internet-adresser:

 

General André Cox opfordrer alle, som har mulighed for det til at overvære velkomstmødet og at omslutte konferencen og de mange drøftelser i forbøn.

Som territorialleder for Danmark og Grønland deltager oberst Hannelise Tvedt i konferencen.

 

(*) Tidsforskellen mellem Danmark og Los Angeles er otte timer. Men da klokken søndag den 5. november stilles om til sommertid i USA-vest forskydes tidsforskellen denne dag med en time.
 


Kommende arrangementer

d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere


d. 11. Sep

Institutionslederdag - AFLYST 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik