Hørhuset opsiger driftsoverenskomst med Københavns Kommune // Apr 1, 2019

Frelsens Hærs herberg Hørhuset er fortsat en selvejende institution under Frelsens Hær og sikrer med ændringen Frelsens Hærs DNA.


Hørhuset er pr. 1 april 2019 blevet selvstændig i forhold til Københavns Kommune i den forstand, at institutionen ikke længere har driftsoverenskomst med kommunen. Den skal i fremtiden klare sig selv økonomisk via den opholdsbetaling, som følger med beboerne. 

Hørhusets bestyrelse og Frelsens Hærs ledelse er overbevist om, at dette skridt i fremtiden både vil forbedre institutionens økonomi og give endnu bedre mulighed for at sikre Frelsens Hærs DNA i institutionen.

Opsigelsen af den kommunale driftsoverenskomst ændrer ikke institutionens forhold til Frelsens Hær. Hørhuset er fortsat en selvejende institution under Frelsens Hær.




 


Kommende arrangementer

d. 19. Apr

Langfredagmøde


d. 27. Apr

Sangerstævne


d. 04. May

Bønnedag i Esbjerg


d. 07. til 09. May 2019

Løjtnantskursus


d. 11. May

NUR



 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik