Boundless 2015 - en begynderguide // Oct 23, 2014

Nedtællingen til Frelsens Hærs internationale kongres "Boundless - frelse for hele verden" er i fuld gang. Det kan derfor være passende med en reminder om de temaer, sang- og bibelvers, der er knyttet til den historiske begivenhed.


Der er løbende sendt info ud om kongressen. Men en genopfriskning af tankerne bag skader næppe, ligesom det for nogle kan værre nyttigt at høre om dem for første gang.

 

Sang og bibelcitat

Det kommer næppe bag på mange salvationister, at hovedtemaet, "Boundless", er inspireret af William Booths sang ”O boundless salvation” (”O, bundløse frelser”). Sangen peger på frelsen og forløsningen, der blev tilvejebragt ved Jesus offer på korset. En erfaring, det er håbet, mange vil opleve i forbindelse med kongressen.  

Fra Bibelen er det især et citat fra Efeserbrevet kap. 3,8, som er knyttet til kongressen. Her lyder nemlig en opfordring fra Paulus om at ”forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom”. Med samme udgangspunkt er det Frelsens Hærs mission, at vinde verden for Gud.

 

Symbolmættet logo

Kongressens logo er symbolmættet og giver et grafisk udtryk for kernen i Frelsens Hærs virke. Der er duerne, som symboliserer Helligånden. Der er de tre farver, rød, gul og blå, som genkendes fra Frelsens Hærs fane. Hver farve repræsenterer guddommeligheden, såvel som mangfoldigheden af mennesker knyttet til Frelsens Hær. Tilsammen danner duerne en stjerne, der ligesom i fanen er central og symboliserer Helligånden. Endelig skal den overordnede form symbolisere verden, forløst af Kristus. Cirklen har ingen begyndelse og ingen slutning - igen, som en påmindelse om den evige, grænseløse Guds væsen.

 

Fortiden, nutiden og fremtiden

Kongreskomitéen har formuleret en mission for Boundless 2015, nemlig at ”mindes fortiden, fejre nutiden og fornyelse for fremtiden”. Det trefoldige formål peger på historiens værdi, behovet for at ære Gud og nødvendigheden af at være relevant i en verden i stadig forandring.

Fortiden vil blive nærværende ved at samles til kongres i Østlondon, hvor Hæren begyndte sit virke. Med strukturen i O2 Arena vil det som dengang for 150 år siden finde sted i et ”telt”. Nutiden vil blive fejret ved at prise Gud for sin velsignelse over Hærens arbejde i 126 lande.

Blikket mod fremtiden vil blive løftet med afsæt i general Andre Cox’ vision, hvori han har beskrevet sin døm for Frelsens Hær. Drømmen rummer syv elementer, som vil blive fremhævet i kongressens hovedmøder. De elementer, der indgår i generalens drøm, er en hær, som er multikulturel og ungdommelig, samt præget af glæde, enhed, tjeneste, omsorg og integritet.

Hver måned, der leder op til kongressen, vil temaerne blive fremhævet via kongressens sociale medier. Første gang i november.

 

Vær med - allerede nu

Boundless 2015 vil forene deltagere fra hele Frelsens Hærs verden og vil være en begivenhed, man ikke bør gå glip af. Både op til og under kongressen vil det være muligt at være med i fejringen via internettet. På kongressens hjemmeside boundless2015.org kan man løbende hold sig orienteret, man kan ”like” Boundless 2015 på facebook, følge med på twitter (@Boundless2015) og have direkte kommunikation med kongresteamet via instagram (@boundless_2015).
 


Kommende arrangementer

d. 08. Jul til 03. Aug 2019

Sommerlejre


d. 31. Aug

Gården i Hvidovre 100 års jubilæum


d. 06. til 08. Sep 2019

LUT


d. 07. Sep

NUR


d. 09. til 10. Sep 2019

Kursus for nye korpsledere 

 

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org | Privatlivspolitik