Hilsen fra Frelsens Hærs landsleder

Allerførst ønsker jeg, at du skal tage imod min og ledelsesrådets varme hilsen og tak for, at du vil følge, hvad der sker i Frelsens Hær i forhold til den situation, vi alle nu befinder os i.

Jeg vil med disse linjer sende den varmeste tak til alle vore hengivne ledere i korps og sociale institutioner, som på en hel fantastisk måde har indrettet deres virke i forhold til landets retningslinjer. Det, der er Danmarks og regeringens retningslinjer, er også vores.

Det er nu to uger siden, ledelsesrådet mødtes for at træffe de første beslutninger om, hvordan vi agerer som kirke og arbejdsgiver, samt tager del i samfundets sociale ansvar i forhold til udbredelsen af coronavirus. Siden har vi hver dag tæt fulgt regeringens opdaterede beslutninger for at være helt sikker på, at vi agerer i overensstemmelse med disse. Du kan være tryg ved, at ledelsesrådet vil fortsætte med at mødes fysisk og/eller via internettet hver dag klokken 9.00. Det sker under ledelse af souschefen (CS) for at følge op på den udvikling, vi som Frelsens Hær må forholde os til, men også for at følge op på hvordan det udvikler sig, og hvad det sker i vore forskellige virksomheder og korps (menigheder).

Vi ser netop nu, hvordan vore korps, institutioner og afdelinger på hovedkvarteret på en fantastisk kreativ måde fortsætter med det, vi er sat i verden til at være og gøre – det, som er vor mission:

  • at dele den kristne tro.
  • at være en kirke der tilbyder fællesskab/discipelskab.
  • at tjene den, der på forskellige måder er sårbar og har behov for støtte.

På vores hjemmeside og facebookside vil du kunne følge med i og tage del i forskellige eksempler på denne kreativitet og hengivenhed. Vi vil fortsat have behov for finansiel støtte fra jer alle for at kunne fortsætte med at betjene de sårbare grupper. Du finder information om de forskellige muligheder for dette på Frelsens Hærs hjemmeside.

Jeg vil afslutte denne hilsen, som jeg begyndte, med at sende den varmeste tak for hvad du gør i denne tid med forskellige udfordringer. Hvad du gør og er for dine medmennesker, for Danmark og Grønland – og for din støtte til Frelsens Hær uanset om du er medlem, leder, har tilknytning eller en af de kære venner, vi ved, findes rundt omkring os.

  • Tag del hvor du er i den fælles bøn, vi skulle have afholdt som fysiske møder i denne uge. Ved at følge den separate folder, der blev produceret for en tid siden, står vi sammen i bøn omkring forskellige emner. Du finder den på FH-Portalen.
  • Lad også bønnen omfatte vort land, mennesker og vanskelige situationer.
  • Forhold dig til regeringens direktiver. Det gør vi i Frelsens Hær, samtidigt med at vi finder nye måde at være og gøre det, vi er sat i verden for.
  • Følg med i vore opdateringer, der vil komme med jævne mellemrum.
  • Fortsæt din finansielle støtte til Frelsens Hær så vidt du har mulighed for det.

Oberstløjtnant Christina Jeppsson
Landsleder

Scroll to Top