Formål for Frelsens Hær Hovedkvarter i Danmark og Grønland Territorium

  Det territoriale hovedkvarter (THK) har til formål at støtte bestyrelsen og den øverste landsledelse i dens arbejde med at lede Frelsens Hær (FH) og udruste den til at udføre FHs mission: at forkynde Jesu Kristi evangelium og møde menneskelige behov i hans navn uden diskrimination.

  I den forbindelse bistår hovedkvarteret med:

  • Åndelig ledelse – ved at fremme udviklingen af åndeligt liv i FH og vægte afhængighed af Gud for at udføre dens mission.
  • At styrke og støtte det regionale og lokale arbejde i territoriet, opmuntre og facilitere pastoral omsorg for ledere samt inspirere til lokale visioner og initiativer.
  • At sørge for overordnet strategisk lederskab.
  • At fastlægge territoriale instrukser og politikker.
  • At lede og administrere FHs virksomheder og beskytte dens interesser – ved hjælp af delegeret autoritet, ansvarlighed og forvaltning af juridiske forhold – og på den måde sikre den bedst mulige drift i overensstemmelse med missionen.
  • At sikre den danske og grønlandske FHs sammenhæng med den internationale FH – gennem tiltag, der bevarer dens enhed, formål, tro og ånd samt opretholder dens standarder.
  • At understøtte rekruttering og fordeling af personale i henhold til territoriets behov.
  • At fremme oplæring og udvikling af personale i henhold til territoriets behov.
  • At fremme indsamling og fordeling af finansielle ressourcer over hele territoriet og arbejde mod større økonomisk selvfinansiering og bæredygtighed på alle niveauer.
  • At fremme udvikling gennem territorial deling og opsamling af viden, ekspertise og erfaring.
  • At promovere FHs arbejde ved kommunikation af budskaber og prioriteter i et stadig mere komplekst mediebillede.
  • At sikre repræsentation i økumeniske og øvrige relevante samarbejdsfora.
  • At sikre at der afholdes relevante arrangementer der favner hele territoriet.

  For at opfylde sin mission søger det territoriale hovedkvarter at yde den nødvendige service samt kontrol indenfor landets love og i overensstemmelse med FHs internationale standarder og praksis.

  Scroll to Top