Både værdibogen og strategibogen kan nu læses online

Frelsens Hærs værdibog og strategibog er begge udgivet i papirformat. I tillæg til dette, er de to publikationer nu også tilgængelige i bladrevenlige udgaver online. For de, som har adgang til funktionen ’Medlemsressourcer’ her på FH-portalen, findes bøgerne ligeledes her i pdf-format.

Værdibogen

Værdibogen beskriver det værdigrundlag, Frelsens Hærs arbejde hviler på, nemlig de fem værdier:

 1. Kærlighed
 2. Ansvarlighed
 3. Åbenhed
 4. Tilgængelighed
 5. Engagement

Det er en lille letlæst bog, men favner al Frelsens Hærs åndelige og sociale arbejde i både Danmark og Grønland. Hensigten er, at værdierne vil præge kulturen og være tydelige kendetegn på alle, der på forskellige måder er engageret i Frelsens Hær.

I tillæg til værdierne beskriver bogen også kort Frelsens Hærs trosgrundlag. Det er gjort for at give alle medarbejdere et informativt, men selvsagt uforpligtende indblik i dette aspekt.

Læs værdibogen online ved at klikke her – eller på forsidebilledet til højre.

Strategibogen

Strategibogen beskriver og konkretiserer strategien for Frelsens Hærs arbejde i Danmark og Grønland og implementeres både nationalt og lokalt, idet hvert enkelt korps, institution, genbrugsbutik og øvrige enheder udfordres til at udarbejde sin egen strategi i tråd med den overordnede strategiplan.

Strategien beskrives i to dele, henholdsvis en række kendetegn og pejlemærker. Disse er: 

Kendetegn:

 1. Vi er Jesuscentrerede
 2. Vi er korpsbaserede og lægger vægt på fællesskab
 3. Vi er samfundsorienterede
 4. Vi arbejder for social retfærdighed
 5. Vi arbejder for bæredygtighed

Pejlemærker:

 1. Vi vil gøre Frelsens Hær stærkere og større
 2. Vi vil forny Frelsens Hær
 3. Vi vil dygtiggøre Frelsens Hær
 4. Vi vil blive bedre til at samarbejde

Læs strategibogen online ved at klikke her – eller på forsidebilledet til højre.

’Must reads’

Værdierne er en integreret del af strategiarbejdet, idet de udgør det grundlag, al Frelsens Hærs virke hviler på. Derfor er begge bøger ’must reads’ for alle, der er engageret i Frelsens Hærs mission i Danmark og Grønland.

God læselyst!

Scroll to Top