februar 2020

Kvindernes Internationale Bededag den første fredag i marts: ’Rejs dig, tag din båre og gå’

Fredag den 6. marts samles kvinder verden rundt i bøn som en del af Kvindernes Internationale Bededag. Frelsens Hær er den del af dette globale bønnefællesskab og flere steder i Danmark mødes kvinder på tværs af kirkeskel til fællesskab og bøn. Temaet i år er ’Rejs dig, tag din båre og gå’ efter oplæg fra […]

Kvindernes Internationale Bededag den første fredag i marts: ’Rejs dig, tag din båre og gå’ Læs mere »

Sæt navne på anonyme billeder fra Frelsens Hær på Bornholm

Har du kendskab til Frelsens Hærs historie på Bornholm, kan din viden være nyttig for et billedarkiv med historiske billeder fra Frelsens Hær på klippeøen. På Bornholmske Billeder, et digitalt, historisk arkiv, der drives af Bornholms Ø-arkiv og Bornholms Museum – findes 114.000 historiske billeder. Heraf vedrører 103 Frelsens Hær. En del af billederne mangler

Sæt navne på anonyme billeder fra Frelsens Hær på Bornholm Læs mere »

Velkomstmøder for nyt CS-par både vest og øst for Storebælt

Fra 1. marts bliver major Jan Risan ny chefsekretær for Frelsens Hær i Danmark og Grønland, mens major Kjersti Håland Risan bliver ny territorial sekretær for Frelsens Hærs kvindearbejde. Der afholdes velkomstmøder i både Horsens og Templet korps, således, at alle får god mulighed for at hilse på det nye lederpar. Se plakater herunder og

Velkomstmøder for nyt CS-par både vest og øst for Storebælt Læs mere »

Global bøn for social retfærdighed for kvinder og piger

General Brian Peddle og Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) opfordrer til global bøn for kvinders vilkår i 2020 – se video. I 1995 vedtog FN den såkaldte Beijing Deklaration – Platform for Aktion i indsatsen for at bekæmpe diskrimination af kvinder. Blandt andet 12 konkrete indsatsområder blev indkredset og vedtaget. Det er 25 år siden,

Global bøn for social retfærdighed for kvinder og piger Læs mere »

Nye aspiranter

Sergenterne Eydritt og Jan Marseille er nu begge antaget som aspiranter til officersuddannelsen. Det er en glæde for mig at bekendtgøre, at sergent Eydritt Marseille er antaget som aspirant. Eydritt og Jan Marseille er nu begge antaget som aspiranter til officersuddannelsen. Det er endnu ikke besluttet, hvilket år de påbegynder uddannelsen. Lad os omslutte dem

Nye aspiranter Læs mere »

Regionale bønnesamlinger i 2020

Åndeligt Liv og Udvikling (ÅLU) arrangerer sammen med bønnekæden for Frelsens Hær i år seks bønnesamlinger – to samlinger i hver region, henholdsvis forår og efterår. Næste bønnesamling finder sted i Aarhus korps lørdag den 14. marts klokken 10.00-16.00. Se plakaten herunder og sæt krydser i kalenderen. Læs også om, hvordan du selv kan blive

Regionale bønnesamlinger i 2020 Læs mere »

Nyt design – www.fhportal.dk

www.fhportal.dk har fået nyt design og det betyder at den røde blok som tidligere indeholdt links til fx. Webmail osv. nu ligger i toppen under Værktøjer, Ressourcer og IT tilsvarende de 3 “overskrifter” der var tidligere. Oplever du problemer med at finde dine ting eller har du bare spørgsmål til IT vedr. den nye side

Nyt design – www.fhportal.dk Læs mere »

Dansk-engelsk par i ledelsen for Frelsens Hær i Bangladesh

En del vil sikkert været interesseret i at høre, at løjtnanterne Heidie og Richard Bradbury har fået nye ordrer. Parret overtager til april ansvaret som henholdsvis generalsekretær for Frelsens Hær i Bangladesh og command-sekretær for Frelsens Hærs kvindearbejde i Bangladesh. Heidie og Richard Bradbury har hidtil gjort tjeneste som henholdsvis forvaltningschef og projektofficer i Bangladesh

Dansk-engelsk par i ledelsen for Frelsens Hær i Bangladesh Læs mere »

Scroll to Top