Regionale bønnesamlinger i 2020

Åndeligt Liv og Udvikling (ÅLU) arrangerer sammen med bønnekæden for Frelsens Hær i år seks bønnesamlinger – to samlinger i hver region, henholdsvis forår og efterår. Næste bønnesamling finder sted i Aarhus korps lørdag den 14. marts klokken 10.00-16.00. Se plakaten herunder og sæt krydser i kalenderen. Læs også om, hvordan du selv kan blive en del af bønnekæden.

Bliv en del af bønnekæden


Bøn baner vej for sejr og fremgang i den åndelige kamp. Derfor er der brug for, at bøn får en mere central plads.

Det er dem, som beder, der kan ændre forholdene. Hvis Frelsens Hær skal kunne leve videre og opfylde sit guddommelige kald, er den eneste vej frem bøn og atter bøn.

Derfor kalder vi forbedere blandt frelsessoldater, officerer og andre, som er fast besluttede på at bruge tid på forbøn.

Vi har brug for mænd og kvinder, unge og gamle, der ønsker at tage bønneansvar for deres eget lokalområde, deres korps og deres land.

Bønneemner:

  • Vi beder om, at mennesker skal blive frelst.
  • Vi beder om vækkelse i vort land.
  • Vi beder for den unge generation.
  • Vi beder for frelsesofficerer og åndelige ledere.
  • Vi beder om visdom til bedre at kunne forvalte de ressourcer, vi har til rådighed i Guds rige.

Kontaktoplysninger:

Som en forbeder kan du være med til at ændre forholdene og påvirke fremtiden. Tilmeld dig ved at sende dine kontaktoplysninger til oberstløjtnant Bo Jeppsson via e-mail: [email protected]

‘Ilden skal til stadighed holdes brændende på alteret, den må ikke slukkes’. (3. Mos. 6,6).

Scroll to Top