Information fra ledelsen

Frelsens Hærs værdibog

Frelsens Hærs tro og opgave har i alle år været et velkendt fundament og er velbeskrevet i både Frelsens Hærs internationale programerklæring og vore trosartikler. Men væsentlige er også Frelsens Hærs værdier. Vi taler ofte om værdier i forskellige sammenhænge, både personlige værdier og fællesskabsværdier. Men hvad er Frelsens Hærs værdier? Svaret på det spørgsmål …

Frelsens Hærs værdibog Læs mere »

En fælles strategi, der hviler på stærke værdier

Kære alle, som er en del af Frelsens Hær, Frelsens Hærs bestyrelse har i februar været samlet to gange. Først til et vanligt bestyrelsesmøde den 4. februar og derefter et fællesmøde/temadag den 20. februar sammen med alle afdelingsledere, distriktsledere og andre nøglepersoner (pastoralråd, forvaltningsråd med flere). Bestyrelsen har i sit første år især haft som …

En fælles strategi, der hviler på stærke værdier Læs mere »

Forflytninger 2023

I løbet af foråret og sommeren 2023 foretages en række forandringer og forflytninger i Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Se forflytningslisten herunder. På vegne af landslederen, oberstløjtnant Jan Risan er det mig en glæde at meddele: Pr. 1. marts 2023 Kaptajn Strange Møller Christensen: Korpsleder Odense korps (80%) og Sekretær for Åndeligt Liv og …

Forflytninger 2023 Læs mere »

Går på aktiv pension efter 46-års aktiv tjeneste

Det var en taknemmelig, glad og afklaret kommandør Hannelise Tvedt, der i lørdags tog afsked efter lidt over fire år som territorialleder for Frelsens Hær i Holland, Tjekkiet og Slovakiet. Farvelmødet, der blev ledet af landsmanden, kommandør Henrik Andersen, markerede samtidig, at Hannelise Tvedt går på pension efter godt 46 års aktiv tjeneste i Frelsens …

Går på aktiv pension efter 46-års aktiv tjeneste Læs mere »

Scroll to Top