Information fra ledelsen

Information fra ledelsen

Informationer fra ledelsen: Juli 2021 indførtes distrikter og distriktsledere i ledelsesstrukturen i Danmark. De har på mange måder vist deres værd. I forbindelse med generalsskiftet er det blevet muligt at få godkendelse fra IHK til, at vore distrikter bliver anerkendt som divisioner. Dette betyder, at fra 1.1.24 bliver: Samtidig skifter vore distrikts FHB&U’er navn til …

Information fra ledelsen Læs mere »

En strategi for nutid og fremtid

Frelsens Hærs bestyrelse lagde på sit møde den 16. september sidste hånd på en overordnet strategi for Frelsens Hær i Danmark og Grønland. En strategi, der skal hjælpe os til sammen at prioritere, fokusere og lykkes med Frelsens Hærs opgaver i vort territorium. Mange har været involveret og bidraget med input, både individuelt og i …

En strategi for nutid og fremtid Læs mere »

Hovedkvarterets rolle og formål

Frelsens Hærs hovedkvarter har til formål at bistå de forskellige arbejdsgrene rundt om i landet i bred forstand – åndeligt, organisatorisk og økonomisk. Internt som et tjenende lederskab, inspirator og facilitator. Eksternt som officielt bindeled i forhold til myndigheder og relevante aktører i samfundet. Selvom denne præsentation kan forekomme selvfølgelig, kan det være godt at …

Hovedkvarterets rolle og formål Læs mere »

Information fra ledelsen

Meddelelse: 16.10.23 Kaptajn Maria Mader tiltræder til en ordre til Familiearbejde Distrikt Øst (50%) i tillæg til ordren som Distriktsofficer Øst FHB&U (50%). 12.11.23 Major Steven Thomas tiltræder som korpsleder Nyborg korps (indtil sommeren 2024) i tillæg til ordren som Personalechef. Steven afløser fra denne dato Morten og Amalie Kühnrich som har ønsket at blive …

Information fra ledelsen Læs mere »

Frelsens Hær indfører whistleblowerordning 

Vi vil informere om, at Frelsens Hær nu har fået en whistleblowerpolitik og en formel ordning for ”whistleblowing” på plads. Dette er i tråd med både bestyrelsens ansvar og med de værdier og principper, som ligger i vores nye organisationsstruktur, med en god forvaltning baseret på åbenhed og ansvarlighed.   Enhver utilfredshed og oplevelse af uacceptable …

Frelsens Hær indfører whistleblowerordning  Læs mere »

Information fra ledelsen

Meddelelse: 1.9.23 Mia Schmidt Krag tiltræder som daglig leder FHB&U (50%) og fortsætter som distrikt medarbejder vest FHB&U (50%). Major Joan MünchChefsekretær

Frelsens Hærs årsberetning 2022 kan nu læses online

Årsberetningen for Frelsens Hær i Danmark og Grønland rummer denne gang 28 siders informativt tilbageblik på 2022. Foruden indblik i statistik, hovedtal og revisorerklæring, kan man blandt andet læse om højdepunkter, arbejdsområder og indsatser, der på en særlig måde prægede Frelsens Hærs virke i året, der gik. En vigtig pointe, der understreges i årsberetningen, er, …

Frelsens Hærs årsberetning 2022 kan nu læses online Læs mere »

Nye ordrer og information

På vegne af landslederen, oberstløjtnant Jan Risan meddeles hermed forflytninger: Pr. 1. september 2023 Oberstløjtnant Kjersti H. Risan: Sekretær for lederudvikling (50%) i tillæg til Kjerstis nuværende ordre som territorial præsident for kvindeorganisationerne (50%). Major Camilla Thomas: Distriktsleder, Øst (50%) og assisterende programchef (50%). Kaptajn Frank Jakshøj: Koordinator for Fadderskaberne (15%) og administrativ medarbejder (85%) …

Nye ordrer og information Læs mere »

Sommerhilsen og information

Kære alle, som på forskellige måder er en del af Frelsens Hær i Danmark og Grønland! Sommeren er her med fuld styrke og varme. Og når jeg på vegne af Frelsens Hærs bestyrelse og ledelse skriver en lille sommerhilsen, er det ordet tak, som dominerer i min tanke. Vi er taknemmelige for en god Festival …

Sommerhilsen og information Læs mere »

Scroll to Top