Sommerhilsen og information

Kære alle venner i Frelsens Hær,

Om få dage er vi færdige med første halvdel af 2024, og sommeren har definitivt gjort sit indtog. Sommerens lejre er allerede godt i gang med en fin seniorlejr, som netop er gennemført og har givet stor inspiration til 50 deltagere fra hele Danmark. Snart følger korpslandslejren med eget program for teenagere og derefter flere familielejre samt lokale korpslejre.

Vi beder om, at både disse arrangementer og sommeren generelt må blive god for os alle.

Vi takker også for gode nyheder i de seneste uger om optagelse af mange nye medlemmer i Frelsens Hær flere steder i landet. Centralt blandt vores pejlemærker og mål er jo, at vi skal blive større, stærkere og skabe gode fællesskaber, som mennesker vil blive en del af. Se alle pejlemærker i strategibogen ved at klikke her.

Frelsens Hærs bestyrelse havde sit sidste møde før sommeren lørdag den 22. juni. I tillæg til de gængse sager om nødvendige informationer og økonomisk status, udstak bestyrelsen nogle rammer for prioriteringer i efterårets budgetarbejde i de forskellige afdelinger og råd, og hvordan arbejdet med de største risikoområder skal prioriteres og tilrettelægges i det pågående strategiarbejde.

Mere aktuelt kan det oplyses, at årsberetningen for 2023 inden længe vil foreligge digitalt, ligesom den efter sommerferien vil være tilgængelig på print. Ligeledes foreligger der nu en helt ny og opdateret design- og brandingmanual, som skal implementeres.

I et større perspektiv vil der ligeledes i nær fremtid blive meldt ud, hvilke rammer der i Frelsens Hær internationalt sættes for arbejdet med miljø, og hvordan vi ønsker at bidrage til at tage vare på skaberværket. Det sidste punkt har basis i Frelsens Hærs internationale holdninger, som kan læses på Frelsens Hærs internationale hjemmeside. En dansk version af Frelsens Hærs tilgang til bæredygtig omsorg for miljøet kan endvidere læses ved at klikke her.

Frelsens Hærs verdensleder, general Lyndon Buckingham, har i disse dage også via sociale medier orienteret om Hærens internationale strategiske prioriteringer og pejlemærker. Disse er blevet besluttet efter en grundig proces, hvor ledere for alle territorier har deltaget og haft mulighed for at give input. Vores strategier, som de fremgår af Strategibogen, er i tråd med disse. Lanceringen fra det internationale hovedkvarter vil finde sted i fuld skala i september, men de tre overskrifter er: Mennesker – Mission – Bæredygtighed.

Et ’menneske-fokus’ reducerer på ingen måde vores ’Jesus-fokus’. Det bekræfter blot, at uden dig og mig – mennesker som stiller sig til tjeneste og opretholder sit engagement, motivation og trivsel – findes hverken ”Kristi krop” eller Frelsens Hær. Må Gud give os visdom og vejledning til at udvikle en Frelsens Hær, hvor mennesker trives, udrustes og er villige til at udbrede håb samt formidle Guds kærlighed iblandt og omkring os.

Med bibelverset herunder vil jeg ønske os alle en god sommer!

”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” (Efeserbrevet 2,10)

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top