Nye aspiranter

Sergenterne Eydritt og Jan Marseille er nu begge antaget som aspiranter til officersuddannelsen.

Det er en glæde for mig at bekendtgøre, at sergent Eydritt Marseille er antaget som aspirant.

Eydritt og Jan Marseille er nu begge antaget som aspiranter til officersuddannelsen. Det er endnu ikke besluttet, hvilket år de påbegynder uddannelsen.

Lad os omslutte dem og deres familie med forbøn. Og lad os ligeledes være åbne for at motivere og udvikle andre mulige og kommende aspiranter.

Oberstløjtnant Christina Jeppsson
Landsleder

Scroll to Top