Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Danmark og Grønland Territorium.

Bønnefokus 8. – 14. juli 2024
Danmark og Grønland Territorium
Territorialledere: Oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan

Bønneemner:

  • Bed om, at vi i Frelsens Hær må have et grundlæggende Jesus-fokus og i alle ting være tro mod vores første læresætning: ’Vi tror, at Det Gamle og Nye Testamentes skrifter er inspireret af Gud, og at de alene udgør den guddommelige rettesnor for kristelig tro og kristeligt liv.’
  • Bed om “høstarbejdere’ til ’høsten’ (Matt. 9,37-38), altså mennesker, som vil gøre tjeneste i Frelsens Hær og være med til lede andre til (at vokse i) troen på Jesus.
  • Bed om trofasthed i relationer og kontinuitet i ordrer, så alle korps opbygges i kærlighed til Jesus og til vor næste.
  • Bed om en større og stærkere Frelsens Hær, herunder at mange flere må blive Jesu efterfølgere og tjene ham og deres næste som soldater og civile medlemmer.
  • Bed om vækst og trofasthed i givertjenesten.
  • Bed for det grønlandske folk og samfund, at Gud må rejse dem på ny til at følge hans plan og formål. Vi takker for, at Frelsens Hær dagligt møder mennesker med Guds kærlighed og kraft til forvandling, og vi beder om, at endnu flere døre og muligheder skal åbne sig.
  • Bed for, at korpslandslejren må føre til kæmpe velsignelse for både ’gamle’ og ’nye’ mennesker i vore korps. Bed også for sommerens øvrige lejre, at de må blive til kæmpe velsignelse.
  • Bed om, at implementeringen af territoriets strategi, baseret på Frelsens Hærs værdier og kendetegn, må blive til gavn for vores mission i alle dele af Frelsens Hær.
  • Bed om, at den pågående proces med at sikre en langsigtet økonomisk bæredygtighed, som giver rum for nyskabelse og nye satsninger, må lykkes.
Scroll to Top