Helbredelse og helhed i Kristus

Ved indgangen til ’den stille uge’ bringes her general Brian Peddles påskerefleksion. En hilsen, hvor Frelsens Hærs verdensleder proklamerer Guds frelse til hele mennesket – Jesu offer, der skænker os fred, og Jesu sår, der giver os lægedom.

”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham”. (Esajas 53,4-6].

Påskens budskab er det mest vidtrækkende, sande, livsforvandlende og livgivende, vi kan lytte til, reagere på og tage imod. Kort sagt, er påskeberetningen fuldendelsen af Guds frelsesplan, forløsning og genoprettelse for menneskeheden. En ubetinget selvopofrende kærlighed, der forløser Guds barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Det burde fylde os med grænseløs glæde, gribe os med ærefrygt og undren. En jubel over vor nyfundne frihed, hvor vi kan leve i en ny, dynamisk relation med almagtens Gud.

Vi ser i disse vers fra Esajas bog, hvad Gud har gjort for os i Jesus. Ved at gå korsets vej gjorde Jesus noget ubetinget positivt – som alligevel indebar, at han blev udsat for smerte, hån, sønderknuselse og adskillelse fra Faderen, med hvem han delte evig og dyb intimitet. Jesus tager alt negativt, destruktivt og smertefuldt på sig, som en demonstration af ubetinget selvopofrende kærlighed, der er uden sidestykke i menneskehedens historie.

Når vi læser og overvejer, hvad Jesus tager på sig, mærker vi en forløsning, lettelse og frihed. Jesus tager vore skrøbeligheder og bærer vore lidelser. Ja, der er et glimt af Jesus menneskelighed her, hvor ’Ordet, der blev kød’ (Johs. 1,14) – helt og sandt menneske og helt og sand Gud – gennemlever skrøbelighed, svaghed og ufuldkommenhed på et personligt plan. Det sagt, må vi samtidig indse, at der er tale om meget mere end det.

“Det overgår vor forstand, men et frygteligt, smertefuldt øjeblik giver os lægedom, og en grufuld, voldshandling giver os evig fred.”

Jesus gør mere end blot at sætte sig i vort sted. Har tager vor svaghed, skrøbelighed og sorg, så vi løses fra at bære den. Jævnfør det statement med Filipperbrevet 4,6-7 (‘Vær ikke bekymrede for noget…’) og 1. Petersbrev 5,7 (’Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer’) for bedre at begribe, hvad der er skænket os i Jesus. Læg igen mærke til, hvad der rammer Jesus. Han bliver gennemboret, knust, straffet og såret. Hvorfor vil Jesus acceptere alt dette? Hvorfor tillader Gud sin eneste søn at tåle dette?

En anden fortolkning af versene fra Esajas belyser, hvad vi får del i ved dette offer – fred og lægedom på et personligt plan. Den straf som ramte Jesus skænker os fred. Vi oplever lægedom på grund af Jesu sår. Det overgår vor forstand, men et frygteligt, smertefuldt øjeblik giver os lægedom, og en grufuld, voldshandling giver os evig fred. Der finder en uretfærdig handling sted, som viser os Guds ekstravagance og den ufortjente velgerning, vi kalder ’nåde.’

Det opofrende adfærds- og praksiskodeks vi møder i Det Gamle Testamente, har til formål at sone vor synd og ufuldkommenhed. Men på korset yder Guds lydefri lam det ultimative offer én gang for alle og indfører en ny pagt for nåde og forløsning.

Vi har fred med Gud på grund af alt, hvad Jesus fuldendte, og denne fred kan erfares gennem troen på Jesus (se Romerbrevet 5,1: ’ Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus’). Ja, så ligetil er det. Vi behøver ikke komplicere det.

Påskens beretning slutter ikke ved Golgata. Påskesøndag handler om genopstandelse og nyt liv. I 2. Korintherbrev 5,17 bliver vi mindet om, at ’Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.’ Fordums realitet, hvor man blev fastholdt af synd med døden som den sidste fjende, er ophævet. Påskesøndag opstår vi til nyt liv i Kristus – et evigt liv. Det sammenfatter sejr over synd og død, det rummer helbredelse og helhed og er et liv i dyb fred (Esajas 26,3: ’Du bevarer freden, for de stoler på dig’).

Denne påske kan du opleve helbredelse og helhed i Kristus. Det var målet med Jesu komme til jord. Det er Guds største ønske for dig.

Scroll to Top