Major Terje Tvedt forfremmet til herligheden

Mindeord om major Terje Tvedt

Major Terje Tvedt er blevet forfremmet til herligheden fra sit hjem, hvor han sov stille ind, tirsdag d. 24. november 2020, 72 år gammel. Terje var glad og energifyldt lige til det sidste. Meldingen om hans bortgang rammer os alle med chok og eftertænksomhed. Vi bliver mindet om livets sårbarhed. Men når vi ser tilbage på Terjes liv, så bliver vi også mindet om livets styrke.

Terje Tvedt blev født i Norge. Han fortalte ofte om sine barneår i Trondheim, hvor han voksede op under enkle kår i efterkrigsårene. Han blev udlært som frisør. ”Frelsesarmeen” blev hans åndelige hjem og han følte et tydeligt kald til at rejse ud i tjenesten som en ganske ung mand. Først som korpsassistent og dernæst efterfulgt af årene på ”Krigsskolen” i Oslo fra 1972-74.

Livet som officer førte Terje Tvedt rundt til forskellige korpsordre både i Norge og Danmark. Nogle år som divisionsungdomssekretær blev det også til i Østre division i Norge. De sidste 25 år gjorde han tjeneste i Danmark. Først som informationssekretær og siden som national revisor, og ejendomssekretær. Sidstnævnte en stilling han varetog i 20 år helt frem til i dag. Undervejs havde han også ansvaret for forskellige korps, som han ledte i kortere eller længere tid bl.a. Aarhus, Nyborg, Valby og Templets korps.

I 2018 blev han pensioneret efter 44 års aktiv tjeneste som officer, men han fortsatte sin tjeneste og var altid at finde hver morgen til HK’s morgenandagter med et halleluja og en sang på læberne.

Terje Tvedt var kendt for sit gode humør og lune humor. Der var altid liv og begejstring på hans møder og han havde ordet i sin magt, når han stod frem. Han havde en dejlig sangstemme og har ofte velsignet sine tilhørere med en solosang. Terje var også en åndelig kriger, der forstod forbønnens væsen og han kunne berette om undere og Guds indgriben i mange situationer i livet. Han elskede hverdagen, med dens faste rutiner og mødte altid velforberedt op, nobelt klædt og standsmæssigt kørende. Han var et forbillede på en god repræsentant for Frelsens Hær og en varm kristen, der altid havde et opmuntrende ord at give og et tjenstvilligt sind. Han talte ofte om sine børn Tine Therese og Trond David og fulgte med i deres liv med stor omsorg og kærlighed.

Et aktivt liv er rindet ud og Terje Tvedt er nu hjemme hos Jesus. Hans plads står tom og han vil blive savnet både blandt familie, venner, kolleger og forretningsforbindelser i sit daglige virke. Døden kom brat og uventet, men Terje var beredt og oplevede, hvad sangstrofen udtrykker:

Livets dag vil snart udrinde, og jeg aftenstunden når; men mit hjerte frygter ikke; perleporten åben står.

Fra lignelsen om de betroede talenter opmuntres vi over Jesu ord, som vi tror også gælder for vor kammerat: ”Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!.” Matt. 25,22 Hvis vi kunne se bag forhænget, så ville vi helt sikkert kunne høre et ”Halleluja kammerater!” som en opmuntring til hver enkelt af os om at fortsætte med at leve livet under Guds velsignelse.

Æret være major Terje Tvedts minde!

Bisættelsen vil finde sted fra Templets korps, men vil p.g.a. Corona kun være for indbudte af den nærmeste kreds af familie og venner.

Scroll to Top