Bedeuge med fokus på at leve i Guds rytme

Hvert år indleder kristne verden rundt året med en bedeuge i uge 2. Bag den tværkirkelige event står Evangelisk Alliance, som Frelsens Hær er en del af. Rundt omkring i landet arrangeres således fra 9.-16. januar fællesmøder med deltagelse af både fri- og folkekirker. Temaet i år er ’sabbat’.

Årets tema er en invitation til at leve i Guds rytme. Hver dag vil der således være fokus på et aspekt ved sabbatten: Identitet, omsorg, hvile, medfølelse, erindring, glæde, gavmildhed og håb.

Hvile som mål for troen

I bedefolderen, der indeholder bønner og bibeltekster til brug ved ugens sammenkomster, sætter formand for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, blandt andet følgende ord på valget af årets tema:

”Selvom vi i 2022 har mere fritid og frihed end nogen generation før os, har vi brug for ophør: Ophør af aktivitet – og ophør af spekulationer.

Nogles liv er præget af konstant aktivitet og højt arbejdspres – andres liv er præget af stress over ikke at have et arbejde. Nogles liv er fyldt af muligheder og vanskeligheder ved at vælge mellem mulighederne – andres liv er præget af mangel på muligheder.

Uanset vores livsvilkår har vi brug for de pauser, som Gud har tænkt ind i sin skaberorden. Læs og bed med i denne uge, og opdag, hvordan Gud ønskede at velsigne sit folk gennem sabbatten (hver 7. dag), sabbatsåret (hvert 7. år) og jubelåret (efter hvert 7. sabbatsår). Og hvordan han fortsat ønsker at velsigne.”

Find yderligere info

Bedefolderen kan downloades ved at klikke på billedet her til højre.

De lokale sammenkomster kan variere fra by til by. Kontakt din lokale Frelsens Hær for nærmere oplysninger om arrangementer i bedeugen.

Forbøn og støtte til kristne romaer i Østeuropa

Foruden forbøn samles der under bedeugen også ind til en fleksibel og mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa, som oplever vækkelse, men har behov for uddannelse og opkvalificering.

I bedefolderen kan man således læse om menighedsvækst blandt romaerne, hvilket har en positiv afsmitning på det omgivne samfund – som imidlertid også kæmper med marginalisering, fattigdom og mangel på uddannelse.

Læs mere om Evangelisk Alliance og bedeugen på www.evangeliskalliance.dk

Scroll to Top