Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Schweiz, Østrig og Ungarn Territorium

Bønnefokus 7. – 13. februar 2022
SCHWEIZ, ØSTRIG OG UNGARN TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Henrik og Lisbeth Andersen

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for den positive accept af Frelsens Hær og for den store støtte fra offentligheden
  • Vi takker for Guds beskyttelse under Corona-pandemien
  • Vi takker for alle nye kreative initiativer, der er blevet udviklet under krisen, og for nye kontakter, der er blevet etableret
  • Vi beder om visdom i alle sammenhænge for, at ingen mennesker må blive marginaliseret af de officielle juridiske foranstaltninger af pandemien
  • Vi beder om, at forskellige synspunkter ikke må føre til splittelse og splid, men at enhed i Jesus må fastholdes
  • Vi beder om kreativitet og passende metoder i korpsarbejdet for at nå ud til mennesker med de gode nyheder og skabe nye disciple
  • Vi beder for alle forberedelser i forbindelse med den territoriale kongres “Out of the Box 2022” med general Brian og kommandør Rosalie Peddle. Må de frigøre en bølge af opmuntring og nye kreative muligheder for vort territorium
  • Vi beder for de nye regionale officerer i Ungarn, idet de lærer sproget og den nye kultur at kende – om mod, vejledning og glæde for deres nye tjeneste
  • Vi beder for de regionale officerer i Østrig, for visdom, idet de planlægger at udvide Frelsens Hærs arbejde ud over Wien
Scroll to Top