Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Tanzania territorium.

Bønnefokus 20. – 26. februar 2023
TANZANIA TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Samuel og Mary Mkami

Bønneemner:

  • Bed for nye satsninger i storbyerne Dodoma, Morogoro og Sumbawanga. Det er områder, hvor Frelsens Hær for nyligt har etableret et arbejde, og hvor officerer blev sendt til i december sidste år. Bed om stor indvirkning på mennesker, der har tilsluttet sig Frelsens Hær. Bed om yderligere inspiration og forvandling. Bed om, at vore officerer må være lys for dem, der lever i mørke.
  • Bed for officersbørn og andre børn, der er vendt tilbage til skole i begyndelsen af dette år. Bed om mere viden om og beskyttelse mod ondsindede, der vil udnytte vore børns liv. Bed også for de handicappede børn på Matumaini-skolen i det nye skoleår og særligt dem, der er i skole for første gang. Bed for dem, der tager sig af dem, at de må elske og passe på dem med udholdenhed.
  • Bed for vore officerer under denne vanskelige tid i kølvandet på Covid-19 og for dem, der i mange områder af Tanzania kæmper med fødevaremangel som følge af tørke, forårsaget af klimaforandringer.
  • Pris Gud for den vækst, vi oplever i territoriet og bed for nye sjæle, der vindes for Jesus i mange dele af territoriet.
  • Bed om en ret indstilling til selvfinansiering, idet vi fortsat underviser vore soldater om ejerskab af kirken og om givervillighed til at opretholde tjenesten.
  • Bed om enhed blandt territoriets officerer og soldater med en forståelse af, at der er kraft i enhed og at enhed gør stærk.
  • Bed for vor aspirantkonference og undervisningstilbud, der finder sted i denne måned for at give inspiration og motivation til fremtidig tjeneste.
  • Bed for den nye kadetsession, der i februar begynder på officersskolen – at de må påbegynde officersuddannelsen med et åbent sind og ånd.  Bed om flere ressourcer, så territoriet må være i stand til at drage omsorg for dem.
Scroll to Top