Næstekærlig faste – dag 22: Vær opmærksom

I fastetiden gives her en daglig udfordring til, hvordan man fra askeonsdag til påskedag kan ’faste’ fra sit personlige forbrug af tv, søde sager eller sociale medier mod til gengæld at vægte venlige handlinger, kvalitetstid og støtte til andre.

Sammen med et skriftsted fra Bibelen til refleksion bringes en konkret opfordring til efterfølgelse.

Opfordringen i dag, lørdag den 9. marts lyder således: Vær opmærksom.

  • Skriftsted: Salme 34,9: “Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.”
  • En venlig gestus: Lav en “velsignelseskrukke” (på engelsk “a blessings jar”, hvori man samler små notitser, udklip etc. om velsignelser i hverdagen – se foto herunder) og tilskynd andre til at bidrage med vidnesbyrd om velsignelser og taknemmelige udsagn i løbet af dagen.

Det er muligt at finde yderligere materiale (på engelsk) om udfordringen til næstekærlig faste – blandt andet til promovering på sociale medier på adressen sar.my/spirituallife

Sådan kan en “velsignelseskrukke” eksempelvis se ud.
Scroll to Top