Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Indonesien territorium.

Bønnefokus 17. – 23. juni 2024
Indonesien territorium
Territorialledere: Kommandørerne Yusak og Widiawati Tampai

Bønneemner:

Tak til Gud:

 • for bønnesvar i vort territorium, hvor vi i det forløbne år blandt andet har afholdt en vellykket ungdomskonference. Her var der flere unge mennesker, som blev kaldet til at blive officer. Der er i øjeblikket 90 kadetter, som er under uddannelse til officer på officersskolen i Jakarta.
 • for, at territoriet sidste år afholdt et vellykket Brengle-seminar for kvindelige underofficerer. I alt 90 kvinder deltog, og efterfølgende blev de inddelt i bønnegrupper, der har mødtes månedligt til bibelstudium og bøn for territoriet.
 • for besøget af general Lyndon Buckingham og kommandør Bronwyn Buckingham, henholdsvis verdensleder for Frelsens Hær og verdenspræsident for Frelsens Hærs kvindearbejde, som besøgte Indonesien den 27. maj – 3. juni. Her ledte de 130-års jubilæet for Frelsens Hær i Indonesien, ordinerede og udnævnte kadet-sessionen Defenders of Justice til officerer, samt ledte gudstjenester og officersmøder.

Bøn til Gud:

 • for den officielle indsættelse af Indonesiens præsident og vicepræsident i oktober 2024. Bed for en fredelig overdragelse af landets lederskab.
 • for de nye officerer, der tiltræder deres første lederansvar i juli. Bed om, at de fortsat må være motiveret til tjeneste.
 • for Frelsens Hærs sundhedstjeneste, at dens seks hospitaler og klinikker i territoriet må forblive stabile, på trods af komplikationer og regulativer.
 • for seminarer i for kvinder, der finder sted i tre divisioner i maj, august og september – at de må styrke dem i deres lederansvar og familieliv.
 • for den territoriale strategiplan for 2021 – 2025, der har overskriften Consecrated for Mission Beyond Borders. Bed om, at mange disciple må tage del i missionen for at udbrede evangeliet.
 • om, at processen med at implementere ledelsesstrukturen ’Governance’ i territoriet må blive vellykket.
 • for en bedre og mere relevant strategi for territoriets børnehjem samt for etablering af nye plejehjem.
 • Bed for åndelig vækst blandt vore unge – og særligt, at ungdomslederne i de respektive divisioner må tjene på en relevant måde for at nå deres generation.
Scroll to Top