General Brian Peddle og Pave Frans mødtes i en ånd af enhed og gensidig respekt

De fælles bestræbelser på at evangelisere og tjene den lidende menneskehed blev betonet under et møde mellem general Brian Peddle og Pave Frans, samt deres respektive delegationer i fredags.

Trods teologiske forskelle er der mange fællestræk mellem Frelsens Hær og den Romersk Katolske Kirke. Blandt disse er vægten på at tjene samfundets udsatte. Dette var således også centrale emner, da da Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle i fredags mødtes Den Katolske Kirkes overhoved, Pave Frans i Vatikanet i Rom.

Mødet var var en naturlig opfølgning på tidligere teologiske samtaler mellem de to kirkesamfund, ligesom de lagde op til fortsat dialog.

Begge samtalepartnere benyttede således mødet til at betone og anerkende de fælles bestræbelser på at række ud til udsatte og bekæmpe den stigende udnyttelse af mennesker i nød.

General Peddle pegede således på de udfordringer, begge kirkesamfund oplever i forhold til at tjene den lidende menneskehed og række evangeliet til verdens fattige og marginaliserede.

Pave Frans replicerede med en anerkendelse af Frelsens Hærs vidnesbyrd og tjeneste, blandt andet med følgende erklæring:

  • Det er en glæde for mig at få mulighed for at gentage min taknemmelighed og påskønnelse for det discipelskab og virke, du samt alle medlemmer og frivillige i Frelsens Hær, viser overfor de fattige. Det gør dig til et troværdigt og overbevisende tegn på evangelisk kærlighed, i lydighed til Herrens befaling: ’Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden’. (Johs. 13,34).

Paven benyttede samtidig lejligheden til at gentage en oplevelse, han fik allerede som fireårig. Her så han sammen med sin bedstemor i sit hjemland Argentina, hvordan Frelsens Hær rakte evangeliet til fattige i ord og handling.

  • Det var min første økumeniske lektion, erklærede han.

Besøget i Vatikanet sluttede med, at de to kirkeledere bad sammen for deres respektive ansvar og for fortsat enhed i tjenesten for Gud og mennesker.

De officielle hilsner kan læses ved at klikke her. Ønsker man høre ordene fra paven, kan det endvidere sker ved at klikke her.

(Fotos: Vatikanet)

Scroll to Top