Glæde i Templet over indvielsen af ny soldat

Efter et langt tilløb kommer et flot spring, lyder en talemåde – der passer godt på Freddy Hansen. Han begyndte for 55 år siden at komme hos Frelsens Hær i Viborg og blev i dag indviet som soldat i Templet.

Søndag den 10. november havde Templet korps den store glæde at indvie en ny soldat, Freddy Hansen, der siden februar har været en trofast gudstjenestebesøgende i korpset. Sin entré i Frelsens Hær gjorde han imidlertid længe før dette.

Freddy Hansen boede således i sine unge dage i Viborg, hvor han begyndte at komme i Frelsens Hær. Men da han et par år sendere med sine forældre flyttede til København, gled engagementet ud i sandet.

Han glemte imidlertid aldrig sin gode tid i korpset i Viborg, og heller ikke den tro på Gud, der blev grundlagt der. Som beboer på Vesterbro tog han derfor i februar i år mod til sig og trådte indenfor i Templet. Her har han siden været et fast ansigt ved gudstjenesterne – og i dag var han klar til formelt at genoptage tjenesten ved at blive indviet som soldat i Frelsens Hær.

  • Det var med glæde, vi kunne indvie ham, siger korpsleder kaptajn Magdalena Pedersen, der forestod indvielsen, mens mange venner og soldater, var mødt frem for at lykønske Freddy Hansen med sin beslutning.
Scroll to Top