Et Fadervor i dag ved middagstid

Hvad skal du klokken 12.00 i dag?

Det spørgsmål stiller Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, med en indbygget opfordring til at tage imod en invitation fra Pave Frans til hele den kristne verden om at forenes i Fadervor i dag klokken 12.00.

Foruden den kendte bøn, som bedes af alle kristne, er det desuden muligt at bede en bøn specielt for den krise, verden aktuelt befinder sig i som følge af corona-pandemien.

Begge bønner findes herunder:

Fadervor, 
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.

//

Gud, vor Fader, verdens skaber, almægtig og barmhjertig. Af kærlighed til os sendte du din Søn til verden som læge for vore sjæle og vore legemer.
Se til dine børn, som i denne vanskelige tid med forvirring og forfærdelse i mange dele af Europa og verden vender sig til dig for at søge styrke, frelse og lindring.
Fri os fra sygdom og frygt, helbred vore syge, trøst deres familier.
Giv vore ledere visdom, vore læger, sygeplejerske og frivillige kræfter og anerkendelse, vore døde evigt liv.
Forlad os ikke i denne prøvelsens tid, men fri os fra alt ondt. Det beder vi dig om, som med Sønnen og Helligånden lever og råder fra evighed til evighed.
Amen.

Vær med i bønnen, hvis du har tid i dag klokken 12.00.

Scroll to Top