General Brian Peddle: Tak til ’gode samaritanere’

Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle påpeger, at hjælpeløshed og håbløshed bør føre til bøn frem for bekymring. Som optakt til palmesøndag opfordrer han ligeledes til personligt at byde Kristus velkommen.

Fra sin altan i London med udsigt til en himmel fri for lufttrafik og mennesketomme gader opfordrer general Brian Peddle endnu engang medlemmer og venner af Frelsens Hær til at følge myndighedernes coronaråd – men takker samtidig alle, der er ’gode samaritanere’ i denne tid.

Generalen peger på, at der er mennesker, for hvem krisen medfører sorg, sult og afsavn.

”Midt i hjælpeløshed og håbløshed slår Gud følge med os.

”Vær forsigtige og pas på jer selv,” lyder hans hilsen til alle, der rundt om på jorden gør tjeneste og med livet som indsats rækker ud til andre.

Fremfor at vække bekymring peger generalen på, at modgang og usikkerhed er en udløsende faktor for bøn, hvor vi løfter hinanden op.

”Midt i hjælpeløshed og håbløshed slår Gud følge med os, understreger han.

Hosianna, frels os

Med tanke på den forestående palmesøndag tilskynder general Brian Peddle til at byde Kristus velkommen. Ikke nødvendigvis med palmegrene på march rundt om bopælen, men med et åbent sind og hjerte så kongen kan drage ind.

”Råb Hosianna, frels os,” opmuntrer han med henvisning til palmesøndagens budskab i Lukas evangeliet kapitel 19 – og tilføjer:

”Jeg er overbevist om, at hvis du byder Kristus velkommen, vil han komme til dig og vandre med dig”.

Se videoen herunder.

Scroll to Top