Tre nye sergenter

Det er en glæde at meddele, at vi har antaget tre nye sergenter for tjeneste i vort territorium fra den 1. juli.

Det drejer sig om Tenna Jamrath, samt Liv-Grethe og Kjartan Solvang-Nielsen.

Deres opgaver og tjenestested vil blive bekendtgjort i morgen, onsdag den 15. april klokken 12.00 på FH-Portalen, sammen med de andre forflytninger.

Må Gud velsigne de tre nye sergenter.

Venlig hilsen

På vegne af territoriallederen, oberstløjtnant Christina Jeppsson,

Major Jan Risan
Chefsekretær/Souschef

Scroll to Top