Forflytninger 2020

I løbet af foråret og sommeren 2020 gennemføres en række forandringer og forflytninger i Frelsens Hær i Danmark. Se oversigten her.

På vegne af territoriallederen er det mig en glæde at annoncere følgende forflytninger:

Major Hanne Wahl, nuværende korpsleder i Valby korps p.t.

Ny ordre pr. 15. april 2020: Korpsleder og teamleder i Valby korps, samt Projekt Hvidovre.

___________________________________________

Kaptajn Petura Haraldsen, nuværende ressourceofficer i Nørrebro korps.

Ny ordre pr. 1. maj 2020: Sekretær for ”Åndeligt liv og udvikling” (ÅLU) 60%, samt ressourceofficer ved Nørrebro korps med ansvar for familiearbejde og gudstjenester 40%.

___________________________________________

Major Else Marie Sørensen, nuværende ressourceofficer i Nørrebro korps (50%) og leder af Åbent hus i Valby korps (50%).

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Handelssekretær med ansvar for HKs reception 80%, og ressourceofficer ved programafdelingen med specielt ansvar for statistik 20%.

___________________________________________

Majorerne Helle og Kurt Pedersen, nuværende korpsledere i Næstved korps.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Korpsledere i Aalborg korps og ledere af Møllepladscentret.

___________________________________________

Major Lone Lehim og kaptajn Ole Hansen, nuværende korpsledere i Odense korps og RPO region syd (1), samt familiekonsulent i Odense og kapellan i Genbrug Fyn.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Korpsledere i Næstved korps.

___________________________________________

Kaptajn Magdalena Pedersen, nuværende korpsleder og familiekonsulent i Templets korps.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Territorial ungdomssekretær (TUS) 75% og familiekonsulent i Templets korps 25%.

___________________________________________

Kaptajn Kaisa Sørensen, nuværende korpsleder i Randers korps 50% og leder af Møllepladscentret 50%.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Korpsleder i Randers korps.

___________________________________________

Løjtnant Strange Christensen (2), nuværende korpsleder og teamleder i Sønderborg korps.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Korpsleder i Odense korps.

___________________________________________

Løjtnant Chris Hull, nuværende korpsleder i Roskilde korps.

Ny ordre pr. 1. juli 2020: Ressourceofficer i Templets korps.

___________________________________________

Sergent Tenna Jamrath (1/7-20), nuværende civilansat ved HK, samt ansvarlig for seniorarbejdet.

Ordre pr. 1. juli 2020: Ressourceofficer i Valby korps med særligt ansvar for Åbent hus (80%), samt ansvarlig for seniorarbejdet 20%.

___________________________________________

Sergent Kjartan Solvang-Nielsen (1/7-20), Norge.

Ordre pr. 1. juli 2020: Korpsleder og teamleder i Sønderborg korps (deltid).

___________________________________________

Sergent Liv Grethe Solvang-Nielsen (1/7-20), Norge.

Ordre pr. 1. juli 2020: Projektleder og korpsleder i Sønderborg korps.

___________________________________________

Amalie og Morten Kühnrich (3), Odense.

Ordre pr. 1. juli 2020: Korpsansvarlige for Nyborg korps (deltid).

___________________________________________

  1. Regional pastoral officer (RPO) syd varetages indtil videre af personalechefen.
  2. Løjtnant Astrid Christensen forbliver i sin nuværende ordre som national familiekoordinator, men flytter bopæl til Odense sammen med sin mand og familie.
  3. Amalie og Morten Kühnrich vil som soldater være ansvarlige for ledelsen af Nyborg korps i en frivillig tjeneste.
  • Major Kjersti Håland Risan vil, ved siden af sine ledelsesopgaver, fokusere på arbejdet blandt børn, unge og familier.

Vi beder om Guds velsignelse over vore kammerater i deres ordrer og ansvar.

Major Jan Risan
Chefsekretær/Souschef

Scroll to Top