Generalen kalder til ’en tsunami af bøn’ søndag den 19. april mod følgerne Covid-19

General Brian Peddle tilskynder den internationale Frelsens Hær til at bede søndag den 19. april mod følgevirkningerne af conona-pandemien rundt om i verden.

I en videohilsen opfordrer Frelsens Hærs verdensleder til at være en bedende hær, der afsætter dagen til international fokuseret bøn. Se videoen herunder.

”Jeg er overbevist om, at der sker noget, når mennesker beder,” siger han.

Generalen er samtidig bevidst om, at en bededag under de aktuelle vilkår kræver en personlig, dedikeret indsats, i modsætning til mere typiske bededage, der finder sted i enhed og fælles tilbedelse.

Derfor er et inspirationsmateriale gjort tilgængelig til bøn både enkeltvis og kollektivt på Frelsens Hærs internationale hjemmeside. Her finder man et udvalg af forslag til kreative aktiviteter, refleksioner over bibelpassager og bønneemner. Siden findes ved at klikke her.

På bagkant af påsken bemærker generalen, at man ofte hører beretningen om ’emmausvandrerne’, der oplevede, at Jesus slog følge med dem (Lukas 24,13-35). “Jeg ønsker, at vi lige som de må opleve, at ’vore hjerter brænder i os’, fordi vi mærker hans nærvær gennem bøn,” siger han.

”Gud hjælp os at være trofaste. Hjælp os at være en bedende hær”.

En tsunami af bøn

Overalt i verden er der mennesker, som i tiden omkring solopgang beder for Frelsens Hærs verdensvide virke, og for verdens befolkning, der kæmper med corona-pandemien.

Med startpunkt i Samoa i det sydlige Stillehav kalder han på samme vis medlemmer og venner af Frelsens Hær til at ’rejse sig med lyset’ og skabe en ’en tsunami af bøn’, der vil feje hen over Australien, Asien, Afrika, Europa, Nord- og Sydamerika, inden den fuldendes på Hawaii i Stillehavet.

Generalen nævner en række specifikke bønneemner: Mennesker, der har mistet familiemedlemmer, de som er alene, isolerede og bange, de som er ufrivilligt passive, samt familier, hvis fremtid synes uvis.

Han opfodrer også til forbøn for den hær af mennesker, der udfører et nødvendigt arbejde under pandemien og til, at Guds mægtige hånd må standse Covid-19.

Endelig tilskynder Frelsens Hærs verdensleder til at bede for håb og helbredelse i vore samfund. Det gør han med afsæt i Salme 91,2: ”Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.”

Som afrunding på bededagen inviterer generalen til, at man på hans facebook-side skriver en kommentar, bekræfter sin deltagelse i bønnen og eventuelt deler et bønneemne.

”Gud hjælp os at være trofaste. Hjælp os at være en bedende hær,” slutter han med indbygget opfordring.

Scroll to Top