Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Indiens centralterritorium.

Bønnefokus 6. – 12. maj 2024
Indiens centralterritorium
Territorialleder: Obersterne Yaqoob og Sumitra Masih

Bønneemner:

Tak til Gud:

  • for vellykkede territoriale hjemforbundssamlinger, hvor en indsamling til hjælpearbejdet har indbragt 22,74,208 rupi (officiel indisk valuta).
  • for, at to af vore divisioner er blevet fuldt selvfinansierede.

Bøn til Gud:

  • for kadetsessionen Defenders of Justice, der blev udnævnt til officerer den 20. og 21. april 2024. Bed for dem i deres nye ordrer.
  • for nye ordrer i 2024.
  • for parlamentsvalget, der skal afholdes i forskellige stater. Bed for en fredelig valgproces.
  • Efter Covid19 døjer mange officererne med forskellige sygdomme. Vi har behov for inderlig bønnestøtte for at både aktive og pensionerede officerer samt soldater i territoriet må have godt helbred.
Scroll to Top