Døren genåbnes til begrænset korpsaktivitet

Under forudsætning af sundhedsmyndighedernes lokalekrav til blandt andet gulvareal, indretning og god hygiejne får Frelsens Hær i lighed med andre trossamfund nu mulighed for at genåbne for en række indendørs tilbud.

Fra den 18. maj må Frelsens Hær i lighed med folkekirken og andre trossamfund igen åbne sine lokaler for kirkelige tilbud og sammenkomster. Det fremgår af retningslinjer om en ansvarlig åbning, udstedt af Kirkeministeriet.

Genåbning gælder for indendørs tilbud

Det betyder kort sagt, at forsamlingsforbuddet ikke længere gælder indenfor i korpslokaler. Her må der nu være én person pr. fire kvadratmeter, mens der ved udendørs aktiviteter fortsat maksimalt må være 10 personer til stede, bortset fra hvis der er tale om begravelser og bisættelser.

Genåbningen af korpsene for kirkelige tilbud forudsætter således, at der tages ansvar for at undgå smittespredning. Det vil sige, at der fortsat skal holdes god afstand mellem mennesker, samt at der fortsat er skærpet fokus på hygiejne og rengøring.

Under en gudstjeneste skal der eksempelvis være mindst en meters afstand mellem deltagerne, og hvis der synges, øges afstandskravet til to meter.

Sociale tilbud må vente

Af samme grund vil personer, som er smittede eller har symptomer, fortsat ikke have mulighed for at komme i Frelsens Hær efter de nye retningslinjer. Det indebærer ligeledes, at sociale aktiviteter rettet primært mod hjemløse, indtil videre ikke er omfattet af genåbningen.

Frelsens Hærs ledelse har sendt en grundig vejledning til alle korps om de nye retningslinjer for en ansvarlig genåbning. Her fremgår det, at det er muligt at afholde korpsaktiviteter i korpsets lokaler såsom gudstjenester, bøn, andagt og refleksion.

Tilbud til børn- og unge på standby – børnekirke undtaget

Da Frelsens Hærs børne- og ungdomsarbejde er organiseret som selvstændige foreninger, er disse omfattet af reglerne for foreningsliv, hvilket indtil videre ikke giver mulighed for indendørs aktiviteter. Dog må korpsene gerne arrangere børnekirke i sammenhæng med den almindelige gudstjeneste.

Efter den 8. juni åbnes foreningslivet formentlig yderligere op, så muligvis er der kun to ugers ventetid for børnene og de unge.

Scroll to Top