Indsættelse af ’dansk-norsk’ kommandørpar i Norge kan følges online

Siden 1. juli har Kommandørerne Knud David og Lisbeth Welander været territorialledere i Norge. Den officielle indsættelse finder imidlertid først sted på søndag – og livestreames via internettet. Da parret har en fortid her i landet, vil indsættelsen givetvis også have dansk interesse.

På grund af corona-situationen vil kun en udvalgt kreds være fysisk til stede ved indsættelsen. Dette er også baggrunden for, at begivenheden finder sted online.

Det bliver kommandør B. Donald Ødegaard, der på vegne af Frelsens Hærs verdensleder forestår den formelle indsættelse af de nye territoriallerede.

Indsættelsen finder sted i Templet korps i Oslo søndag den 30. august klokken 11.00 – og kan overværes ved at klikke her.

Kommandørerne Knud og Lisbeth Welander vil være velkendte for mange, idet de var territorialledere for Danmark og Grønland fra 2013-2014.

De seneste seks år har de været stationeret på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London som henholdsvis international chefrevisor og ansvarlig for revisorafdelingen, samt assisterende undersekretær på programafdelingen.

I Norge efterfølger de kommandør William Cochrane.

Scroll to Top