Feltsergent Bent Oddershede forfremmet til herligheden

Vor kære kammerat feltsergent Bent Oddershede blev kaldt hjem til Gud fra sit hjem torsdag den 3. september 2020. Bent sov stille ind med sine nærmeste omkring sig. Den sidste tid var præget af svær sygdom, men Bent var helt bevidst i sine gode øjeblikke. Han udtrykte en glæde og tilfredshed over et langt og indholdsrigt liv. Bent blev 89 år.

Vi husker Bent og Ingrid Oddershede, som dynamiske ledere og varme mennesker, når de i mange år var med i Frelsens Hær i Roskilde. Først som soldater og underofficerer og senere som korpsledere i mange år. De komplementerede hinanden rigtig godt og var meget afholdte.

Bent havde en god humor og en menneskelig varme, der virkede smittende. Han ejede en solid stabilitet, der gjorde ham til en klippe for mange mennesker. Vi vil huske hans gode bibelundervisning og hans myndige lederskab.

For mange år siden købte Ingrid og Bent en nedlagt skole i Lidemark på Midtsjælland. Her stiftede de Dorkas, som stedet kom til at hedde. Det har været udgangspunkt for megen omsorg og hjælp til mennesker, der trængte til støtte i livet.

Bent Oddershede vil blive bisat fra Lidemark kirke på fredag den 11. september 2020 klokken 13.00. Der er begrænsede antal pladser i kirken på grund af Covid19-restriktioner. Men det vil være muligt at følge højtideligheden udenfor kirken. Desuden indbydes alle til Dorkas (Lidemarksvej 48, 4632 Bjæverskov), hvor der vil være en udendørs sangstund før der vil blive holdt en mindehøjtidelighed i den store sal.

Vi takker Gud for Bents liv og de mange mennesker, som han har haft indflydelse på igennem sin trofaste tjeneste. Lad os omslutte børnene Connie og Dan med deres familier og den øvrige familie og venner med omsorg og forbøn.

Æret være Bent Oddershedes minde.

Major John Wahl
Personalechef

Scroll to Top