Ændringer i retningslinjer for Frelsens Hærs aktiviteter fra 26. oktober 2020

I henhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af corona/COVId-19 melder vi nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær.

Alle hidtil udmeldte retningslinjer til håndtering af Corona/COVID-19 er fortsat gældende for Frelsens Hærs aktiviteter.

Følgende tilføjelser/ændringer er gældende fra nu:

Det midlertidige forsamlingsforbud (fra den 26. oktober og 4 uger frem) på 10 personer gælder ikke for Frelsens Hærs aktiviteter i korpslokalerne og i de lokaler, der bruges til øvrige korpsaktiviteter.

Undtaget fra oventående er, hvis lokalerne udlejes/udlånes til arrangementer af privat karakter, som ikke er en aktivitet i Frelsens Hær. Disse skal overholde forsamlingsforbudet på 10 personer.

Hvis I lokalt er bekymret for, om I forsvarligt kan afvikle nogle af jeres aktiviteter forsvarligt som f.eks. familiearbejde og pensionisttræf, opfordrer vi til, at I prøver at se på alternative muligheder for afvikling af disse aktiviteter, så de ikke behøver at blive aflyst, men kan afvikles på andre måder med evt. færre tilstede pr. gang. Dette skal ses i lyset af, at mange af deltagerne i denne type aktiviteter har stort behov for, at det stadigt er muligt at se andre og være sammen med andre. I kan også vælge at ansatte og frivillige bruger mundbind eller visir i forbindelsen med afviklingen af en sådan aktivitet.

Vær endvidere opmærksom på, at hvis I afvikler arrangementer af mere social karakter såsom korpskaffe og lignende, så skal det være nemt og muligt at holde den anbefalede afstand, og desuden skal forholdene omkring servering være tilrettelagt, så alle ikke rører de samme ting uden brug af handsker eller afspritning først.

vi opfordrer herudover alle til at vurdere, om der er aktiviteter i de kommende 4 uger, som kan udskydes eller aflyses set i forhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne.

Udendørs aktiviteter er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Sociale tilbud er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at væresteder (Åbent Hus), aktivitetstilbud, varmestuer og herberger fortsat vil kunne have åbent for flere end 10 personer. Dog skal ansatte og frivillige hjælpere i sociale tilbud fra 29. oktober og indtil videre til og med 2. januar 2021 bære mundbind eller visir, når de hjælper til med disse aktiviteter.

Børne- og ungdomsaktiviteter:

Vores børne- og ungdomsarbejde er omfattet af reglerne for foreningsliv. Foreningslivet er undtaget for det tidsbegrænsede forsamlingsforbud, hvis aktiviteten er for børn og unge i alderen til og med 21 år. Forsamlingsforbuddet er her på 50 personer. Følgende ændringer gælder fra 29. oktober 2020 til og med 2. januar 2021. Dem, der ikke er “udøvende” i aktiviteten, herunder ledere og frivillige, skal bære mundbind eller visir. Børn og unge skal ikke bære mundbind eller visir under aktiviteten.

Der må ikke være aktiviteter med overnatning i perioden 26. oktober 2020 og 4 uger frem.

Genrbrugsbutikker/loppemarkeder:

Fra den 29. oktober 2020 til og med 2. januar 2021 skal alle ansatte og frivillige i Frelsens Hærs genbrugsbutikker og loppemarkeder bruge mundbind eller visir.

Brug af mundbind og visir:

Frelsens Hær betaler for anskaffelse af mundbind og visir, som ansatte og frivillige skal bruge i forbindelse med deres arbejde i Frelsens Hær. Det enkelte korps, butik eller afdeling bedes selv sørge for indkøb af dette

Husk stadig på:

  • Hold afstand, når du taler med andre
  • giv ikke hånd og kram
  • Tag særligt hensyn til sårbare personer

Planlægning i forhold til jul:

Indtil videre fortsætter al planlægning mv. i forhold til julehjælp, juleuddeling og juleindsamling som hidtil. Vi melder ud til jer, hvis der sker ændringer i dette. Vi følger myndighedernes retningslinjer.

Ved spørgsmål kontakt din leder.

På vegne af territoriallederen oberstløjtnant Christina Jeppsson

Jan Risan

Chefsekretær

Scroll to Top