Opdaterede retningslinjer for Covid-19 den 8. januar 2021

COVID19: Ændring af retningslinjer for Frelsens Hærs aktiviteter fra 8. januar 2021

I henhold til de seneste udmeldinger fra myndighederne i forhold til håndtering af Corona/COVID-19 melder vi nu ud, hvad der gælder for aktiviteter i Frelsens Hær.

Alle hidtil udmeldte retningslinjer til håndtering af Corona/COVID-19 er fortsat gældende for Frelsens Hærs aktiviteter.

I det følgende præciseres vigtige punkter i det, der er gældende, samt nogle nye tiltag og skærpelser:

Gudstjenester:

  • Alle korps opfordres til at afholde de sædvanlige gudstjenester, men med følgende restriktioner/anbefalinger:
  • Varigheden af gudstjenester bør nøje overvejes med henblik på at afkorte dem til højst 30 minutter, således at der kan sikres udluftning mindst en gang i timen og under alle omstændigheder efter hver gudstjeneste. Det bør sikres, at der er god tid til dette efter hver gudstjeneste. Fælles kontaktpunkter rengøres grundigt efter hver gudstjeneste og det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid hertil.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 mødebesøgende pr. 7,5 kvm gulvareal i mødelokalet. Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. Korpsledere og/eller mødeledere tælles ikke med i opgørelsen. Husk at ændre jeres skilte, så de er i overensstemmelse med disse nye regler.
  • Der skal være minimum 2 meters afstand mellem de mødebesøgende, når de sidder ned i lokalet og når de står op.
  • Det bør overvejes helt at undlade fællessang. Der kan evt. være en enkelt sanger eller en lille gruppe, der synger eller en lille gruppe hornmusikanter, der spiller, de skal stå eller sidde med god afstand til de mødebesøgende. Der skal sikres mindst 2 meters afstand mellem sangerne og musikanterne. De mødebesøgende kan evt. nynne med lukket mund.
  • I kan overveje, om jeres gudstjenester kan live-streames eller lignende.

Øvrige indendørs aktiviteter:

Vi opfordrer til, at der ikke holdes musikøvelser, ældretræf og lignende aktiviteter til og med 17. januar 2021.

Hvis I vælger at holde nogle af disse aktiviteter eller andre lignende aktiviteter er disse omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer.

Børne- og ungdomsaktiviteter:

Alle aktiviteter i børne- og ungdomsarbejdet bør holdes lukket til og med 17. januar 2021. Hvis I vælger at holde aktiviteter i børne- og ungdomsarbejdet, er disse omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer.

Udendørsaktiviteter:

Udendørs aktiviteter er omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer.

Familiearbejde:

Arbejde blandt udsatte er stadig ikke omfattet af det nye forsamlingsloft. Vi anser Familiearbejdet for at være et sådant arbejde. Vi anbefaler, at I overvejer, om I evt. kan holde arrangementerne i mindre grupper, men her anbefales det, at det nye afstandskrav på 2 meter så vidt muligt overholdes. Der kan evt. arrangeres udendørs gåture eller lign., her gælder forsamlingsloftet på 5 personer. Måske kan frekvensen af samlinger i januar måned nedsættes.  

Sociale tilbud:

Sociale tilbud er stadig ikke omfattet af forsamlingsloftet. Det betyder, at væresteder (Åbent Hus), aktivitetstilbud, varmestuer og herberger fortsat vil kunne have åbent. Alle ansatte og frivillige hjælpere i de sociale tilbud skal indtil videre bære mundbind, når de hjælper til med disse aktiviteter. Det anbefales, at det nye afstandskrav på 2 meter så vidt muligt overholdes.

Genbrugsbutikker/loppemarkeder:

Til og med den 17. januar 2021 skal alle genbrugsbutikker og loppemarkeder holde lukket.

Ikke-nødvendige tjenesterejser:

Vi anbefaler, at alle grundigt overvejer, om deres planlagte tjenesterejser, som er planlagt i løbet af januar 2021, kan aflyses eller udskydes.

Alternative måder at holde kontakten vedlige på:

Det er vigtigt at understrege, at vores bestræbelser på at begrænse spredning af smitte ikke må forhindre os i at holde en god kontakt til alle dem, som vi normalt samler til vores aktiviteter. Derfor anbefaler vi, at der holdes kontakt f.eks. via telefon og/eller sociale medier, så ingen ”tabes på gulvet”.

Denne tid kan blive ensom for mange enlige og ældre, men også børn og unge kan føle sig glemt og alene. Lad os derfor forsøge at være kreative og fortsat finde nye måder at holde kontakt på med alle dem, som vi plejer at være i kontakt med.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående retningslinje, kontakt da Programafdelingen.

Venlig hilsen

Jan Risan
Chefsekretær

Scroll to Top