Frelsens Hær udvider og arbejder nu officielt i 132 lande

Siden tirsdags i denne uge har den rød-gule-blå fane således kunnet hejses i Bulgarien, der officielt er føjet til de lande, Frelsens Hær arbejder i.

Den officielle markering fandt sted tirsdag den 9. marts under ledelse af obersterne Cheralynne og Kelvin Pethybridge, der er territorialledere for Frelsens Hær i Østeuropa.

Optakten blev imidlertid indledt tilbage i 2019, hvor registrering af Frelsens Hærs arbejde i Bulgarien formelt blev godkendt som et command i det østeuropæiske territorium. En begivenhed, der blandt andet er blevet forsinket af nedlukning som følge af den globale coronapandemi.

Åbne døre efter 15 års forarbejde

Reelt strækker tilløbet til Frelsens Hærs entré i Bulgarien sig imidlertid 15 år tilbage, hvor den norske officer, oberst Jostein Nielsen sammen med sin kone oberst Magna Nielsen, var stationeret i Moldova. Herfra deltog han som divisionschef i 2006 i 15-års jubilæet for genetableringen af Hærens virke i Østeuropa efter Den Kolde Krig i St. Petersborg.

Ved den anledning blev det bulgarske flag præsenteret og landet anerkendt som et potentielt fremtidigt virkefelt. For Jostein Nielsen udviklede dette sig til en vision, der tog yderligere form, da han knapt et årti senere i en femårs periode fik ansvar som næstkommanderende for Frelsens Hær i Østeuropa.

Her udviklede forudsætningerne for Frelsens Hærs udvidelse sig på forunderlig vis gennem en række kontakter, der med Jostein Nielsens ord var som ’åbne døre’.

Før det norske lederpars nylige tilbagevenden til Norge kunne han således i april sidste år uddelegere opgaverne til de fire officerer, som fremover skal varetage Frelsens Hærs virke i landet.

Pionerofficererne i Bulgarien

Henholdsvis regional leder og regional ansvarlig for familiearbejdet bliver således kaptajn Eduard Lebedev og kaptajn Inna Lebedeva. Parret kommer oprindeligt fra henholdsvis Rusland og Moldova. De to bistås i arbejdet af det svensk-australske officerspar, løjtnant Erik Johannson og kaptajn Kathleen Johannson. Ægteparret Johannson ankom til deres nye virkefelt tilbage i september 2020 og fik i januar følgeskab af kaptajnerne Lebedev og Lebedeva samt deres fem børn.

Opsøgende arbejde i slumområde

Trods nedlukning og corona-udfordringer er arbejdet også kommet godt fra start. I parløb med lokale kirker i hovedstaden Sofia, især Amazing Grace Church, har Frelsens Hær indledt et arbejde blandt Romaer i et slumområde, hvor 35 familier før jul fik tøj- og fødevarehjælp, ligesom der i dette og andre områder er fulgt op med husbesøg og uddeling af madpakker.

Udover god kontakt til flere af Sofias kirker har pionerofficererne også knyttet bånd til andre organisationer i bestræbelserne på at styrke etableringen af Frelsens Hær i landet.

En indgang, der vækker glæde hos Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, der kalder udvidelsen et bønnesvar.

”I en vanskelig tid som denne er det fantastisk at se Gud besvare bønner, der er bedt i tro for mange år siden.” (General Brian Peddle)

“Det er en glæde at byde Bulgarien velkommen i Frelsens Hærs verdensvidde familie. I en vanskelig tid som denne er det fantastisk at se Gud besvare bønner, der er bedt i tro for mange år siden, ved at gøre dette muligt. Gud velsigne kaptajnerne Lebedev og Lebedeva samt kaptajn og løjtnant Johannson, og Gud velsigne Frelsens Hær i Bulgarien,” siger han.

Frelsens Hærs østeuropæiske territorium består foruden Bulgarien af Ukraine, Georgien, Rumænien, Moldova og Transnistrien.

Scroll to Top