Opstandelsesliv

Ved indgangen til ’den stille uge’ bringes her general Brian Peddles påskeandagt. En hilsen, hvor han reflekterer over vort håb og liv i Kristus og opmuntrer til at leve i Kristi opstandelseskraft – uanset alle omstændigheder vi møder.

Påskeberetningen giver genlyd i liv og håb, samt hvordan vi desperat har behov for dette i vor verden i dag. Gennem årene på Det Gamle Testamentes tid klyngede vi os til håbet ved profetien om Messias. Gennem stilhedens år i epoken mellem Det Gamle og Det Nye Testamente klyngede vi os til håbet om, at Gud ikke havde glemt sit folk eller sine løfter. Herefter iklædte dette håb sig kød og blod i Jesu person og vi så med egne øjne, at Gud havde husket råbet fra sit folk og bekræftet, at vort håb ikke var forgæves.

Vi blev vidne til en Jesus, der underviste og anskueliggjorde tilgivelse og kærlighed, som festede med toldere, spiste med syndere, talte med kvinder af tvivlsom moral, og som ikke fordømte nogen. Med selvsyn betragter vi et herligt mix af nåde og sandhed. Vi bliver slået af ærefrygt og undren, når Jesus forvandler vand til vin, giver syn til blinde, får lamme til at gå, uddriver dæmoner, helbreder spedalske og behersker vind og vover. Med egne øjne ser vi Guds grænseløse magt.

Langfredag så det imidlertid ud til, at håbet var bristet, idet livet ebbede ud af Jesu legeme. Denne uimodståelige formidler af fængende lignelser, indsigtsfuld undervisning og undergerninger, som formåede at påvirke selve samfundsstrukturen og det dybeste i mennesker, blev henrettet på et kors og gravlagt i et gravkammer. Det forekom og føltes, som om nogen havde slukket lyset og lagt låg på vort håb. Men så indtraf noget virkelig bemærkelsesværdigt, livsforvandlende og verdensændrende. Stenen blev rullet væk, gravklæderne blev efterladt i en bunke – fordi Jesus var i live. Lyset var mere herligt end nogensinde, og vort håb steg til nye højder.

Jesu Kristi liv, død og opstandelse påminder os om, at Gud er med os under alle forhold, at han er større og mere magtfuld end nogen omstændigheder, og at Gud har speciale i det mirakuløse og umulige. (General Brian Peddle)

Påske er ikke blot en erindring om begivenheder i fortiden – men idet vi fejer den, påmindes vi om, at opstandelseslivet er tiltænkt at være en dagligdags erfaring. Den pandemi vi nu oplever, kan til tider vække følelser svarende til langfredag – som om lyset er slukket, og der er lagt låg på vort håb. Der er mange omstændigheder i livet, der kan få os til at føle sådan. Naturkatastrofer, sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, alkoholmisbrug, konkurs, vold i hjemmet, racisme. Jesu Kristi liv, død og opstandelse påminder os om, at Gud er med os under alle forhold, at han er større og mere magtfuld end nogen omstændigheder, og at Gud har speciale i det mirakuløse og umulige.

Når vi har opgivet os selv, tror Gud stadig på os. Når vi føler os uelskede, peger Gud på Jesus. Når vi føler, vi har begået vort livs største fejltagelse, skænker Jesus os tilgivelse. Når vi er ved at blive kvalt i mørket, skinner Gud med sit nærværs lys. Når vi fortvivles, giver Jesus håb.

Ser du, opstandelseslivet er et fuldstændigt, komplet og helstøbt liv. Opstandelseslivet er et nyt liv, fordi det er et liv i Kristus og som sådan fri fra fordømmelse. Opstandelseslivet begynder i det øjeblik, vi accepterer Kristus som vor frelser og fortsætter i al evighed. Opstandelseslivet er dynamisk, fordi Guds kraft er forløst i os. Forvandlingen begynder i vort indre og forandrer, hvordan vi ser på alt.

Den første påskemorgen oplevede disciplene fortsat den romerske besættelse og alt, hvad der fulgte med. Men erkendelsen af at Jesus levede, og at alle løfter var blevet opfyldt, ændrede alt. De havde nu et evigt perspektiv, de forstod, at synd og død var besejret, at Guds rige var et åndeligt rige, hvor Gud havde herredømme over alt. Denne forståelse ændrede den måde, de så og reagerede på livet i denne verden, fordi Kristi herlige lys skinnede i deres liv, og evighedshåbet var sikret. De ville aldrig blive de samme igen, ligesom heller ikke vi bliver de samme igen, såfremt vi holder fast i den samme opstandelseskraft.

Må Gud velsigne dig, når du fejrer den opstandne Kristus.

General Brian Peddle
Frelsens Hærs verdensleder

Scroll to Top